รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 สุฤทธิ์ การเกษตร 500,000 ท่าวังผา น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุฤทธิ์ การเกษตร


ข้อมูลผู้ประกอบการ