รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นสารประกอบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นสารประกอบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กิจเจริญ การเกษตร 2016 1,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ การเกษตร 2016


ข้อมูลผู้ประกอบการ