รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องดนตรี

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องดนตรี

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 พาวเวอร์เวฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 40,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท พาวเวอร์เวฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อาร์ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท อาร์ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ