รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมเครื่องจักร

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมเครื่องจักร

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 127 ทรายทอง วิศวกรรม 5,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท 127 ทรายทอง วิศวกรรม จำกัด
2 เซิร์ฟ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 บางกรวย นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิร์ฟ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง


ข้อมูลผู้ประกอบการ