รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 นิชาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 500,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิชาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส


ข้อมูลผู้ประกอบการ