รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 สเตลล่า คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท สเตลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 เจ.เอ.แอล. โซล่าร์เทค 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท เจ.เอ.แอล. โซล่าร์เทค จำกัด
3 ไอด้า คอร์ป 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ไอด้า คอร์ป จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ