รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องโลหะอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการวางท่อและการทำความร้อน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องโลหะอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการวางท่อและการทำความร้อน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ปัณฑารีย์ ทรานสปอร์ต 1,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัณฑารีย์ ทรานสปอร์ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ