รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและยาสูบบนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและยาสูบบนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 โอทีเอส วอเตอร์วาล์ว(ไทยแลนด์) 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท โอทีเอส วอเตอร์วาล์ว(ไทยแลนด์) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ