รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้าบนแผงลอยและตลาด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขายปลีกสิ่งทอเสื้อผ้าและรองเท้าบนแผงลอยและตลาด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ศรีสุฏา 19 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุฏา 19


ข้อมูลผู้ประกอบการ