รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ดิสคัฟเว่อร์ ภูเก็ต 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ดิสคัฟเว่อร์ ภูเก็ต จำกัด
2 รชต ทรานสปอร์ต (2015) 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท รชต ทรานสปอร์ต (2015) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ