รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 พงษ์ธนันชัย ทรานสปอร์ต 2,000,000 ขอนแก่น ภูเวียง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ธนันชัย ทรานสปอร์ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ