รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ท่าเรือปากชม 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเรือปากชม


ข้อมูลผู้ประกอบการ