รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางอากาศ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การขนส่งทางอากาศ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ทอฝัน 2 500,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฝัน 2
2 นาคี ฟรุ๊ต 1,000,000 แม่วาง เชียงใหม่ บริษัท นาคี ฟรุ๊ต จำกัด
3 เพชรชัย 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท เพชรชัย จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ