รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ที่พักแรมประเภทอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ ที่พักแรมประเภทอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ล้านนาบางกอก 129,150,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ล้านนาบางกอก จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ