ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ. แอนด์ วรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง