ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์จี แอมบูแลนซ์ เซอร์วิส