ข้อมูล บริษัท ริชอินเตอร์เนชั่นแนลอินดัสเตรียล จำกัด