ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอช. เซลส์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง