ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.เค.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส