ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.มิกซ์เมทัลแอนด์พลาสติก