ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิต อินเตอร์ กรุ๊ป เซอร์วิส