ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว้างไชยทรัพย์เจริญก่อสร้าง