ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 88 เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้