ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติกา อินเตอร์เทรด(2015)