ข้อมูล บริษัท ไจแอนด์ ไฮบริด ชริมพ์ เซ็นเตอร์ จำกัด