ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซีวิลล์