รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชตระกูลถั่ว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชตระกูลถั่ว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เกษตรทิพย์นครกาญจน์ 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
2 เกษตรทิพย์นิรมิต 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
3 เกษตรทิพย์บูรพา 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
4 เกษตรทิพย์วิจิตร 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
5 ซันเดย์ ไบโอ-เทค 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
6 ซาชาอินชิ เอเซีย (ประเทศไทย) 2,000,000 นราธิวาส ยี่งอ
7 ซีอีโอ พลานท์ โอเมก้า 5,000,000 เชียงใหม่ แม่แตง
8 ถั่วเขียวแปลงใหญ่บ้านเขาเขต 15,600 พิจิตร วังทรายพูน
9 ถั่วงอกเจริญ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
10 ทวีศักดิ์สวนยาง 104,000,000 ภูเก็ต ถลาง
11 ไผ่คู่ 5,000,000 ราชบุรี โพธาราม
12 ฟาร์มงอกเงย 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
13 แฟมมิลี่ ฟาร์ม เฟรช 1,500,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
14 วิสาหกิจชุมชนถั่วลิสงแปลงใหญ่จังหาร 80,000 ร้อยเอ็ด จังหาร
15 สวนปาล์มสหมิตร 35,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต


ข้อมูลผู้ประกอบการ