ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และเป็นที่สนใจในขณะนี้

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท โอพีแซดทีวี จำกัด
บริษัท โอพีแซดทีวี จำกัด
2 บริษัท คิว เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
บริษัท คิว เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
3 บริษัท นาส แอ็ป จำกัด
บริษัท นาส แอ็ป จำกัด
4 บริษัท อัซบิล โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อัซบิล โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท ฟัลครัม เรียลเตอร์ จำกัด
บริษัท ฟัลครัม เรียลเตอร์ จำกัด
6 บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด
บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง
8 บริษัท ควิกแคช จำกัด
บริษัท ควิกแคช จำกัด
9 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
10 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
12 บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด
บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด
13 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
14 บริษัท พี่น้องไทย จำกัด
บริษัท พี่น้องไทย จำกัด
15 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
16 บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรอปริช กรุ๊ป จำกัด
17 บริษัท แฮปปี้ มันนี่ จำกัด
บริษัท แฮปปี้ มันนี่ จำกัด
18 บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด
บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด
19 บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด
บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด
20 บริษัท แอมเบอร์ สตาร์ จำกัด
บริษัท แอมเบอร์ สตาร์ จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
3 การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
4 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
5 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
8 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
9 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
10 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
11 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
12 กิจกรรมของบริษัทตัวแทนและสำนักงานคัดเลือกนักแสดง
กิจกรรมของบริษัทตัวแทนและสำนักงานคัดเลือกนักแสดง
13 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
14 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
15 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
16 กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน
กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน
17 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
18 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
19 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
20 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์