ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท ไบร์ท แพนเทอร์ จำกัด
บริษัท ไบร์ท แพนเทอร์ จำกัด
2 บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
3 บริษัท อมตะธานี จำกัด
บริษัท อมตะธานี จำกัด
4 บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด
5 บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด
บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด
6 บริษัท ซันไชน์ แคปปิตอล จำกัด
บริษัท ซันไชน์ แคปปิตอล จำกัด
7 บริษัท รอแยล ลานนา เจด แกลเลอรี่ จำกัด
บริษัท รอแยล ลานนา เจด แกลเลอรี่ จำกัด
8 บริษัท จัดหางาน ซีจีพี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จัดหางาน ซีจีพี (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท เวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
10 บริษัท จัดหางาน เค.เอส.แมนเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท จัดหางาน เค.เอส.แมนเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด
11 บริษัท สปีดดี้ มันนี่ จำกัด
บริษัท สปีดดี้ มันนี่ จำกัด
12 บริษัท ที เจ ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
บริษัท ที เจ ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
13 บริษัท โกปี ชอป จำกัด
บริษัท โกปี ชอป จำกัด
14 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
15 บริษัท ตงไฉซิ่นซี จำกัด
บริษัท ตงไฉซิ่นซี จำกัด
16 บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
17 บริษัท จิรภาสพลอย อินเตอร์ เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท จิรภาสพลอย อินเตอร์ เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
18 บริษัท บลู มันนี่ จำกัด
บริษัท บลู มันนี่ จำกัด
19 บริษัท ลาซาด้า จำกัด
บริษัท ลาซาด้า จำกัด
20 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
3 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
4 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
5 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
6 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
8 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
10 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
11 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
12 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
13 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
14 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
15 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
16 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
17 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
18 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
19 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
20 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)