ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง เป็นที่สนใจในช่วงนี้

อันดับ ธุรกิจ view
1
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
3
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4
การติดตั้งไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้า
5
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6
การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
7
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
8
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
9
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
10
การขายส่งเครื่องสำอาง การขายส่งเครื่องสำอาง
11
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
12
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
13
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
14
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
15
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
16
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
17
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
18
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
19
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
20
การขายส่งสินค้าทั่วไป การขายส่งสินค้าทั่วไป


ผู้ประกอบการที่มีผู้เข้าชมสูงสุด หรือกำลังเป็นกระแสข่าว

อันดับ ผู้ประกอบการ view
1
บริษัท ไอโรมอะโลน จำกัด บริษัท ไอโรมอะโลน จำกัด
2
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
3
บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด
4
บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด
5
บริษัท แม่น้ำหนึ่ง 88 จำกัด บริษัท แม่น้ำหนึ่ง 88 จำกัด
6
บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด
7
บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
8
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
9
บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด
10
บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
11
บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
12
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
13
บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด
14
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
15
บริษัท ทีอาร์ดี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ทีอาร์ดี (ไทยแลนด์) จำกัด
16
บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
17
บริษัท แรพพิด แคปปิตอล จำกัด บริษัท แรพพิด แคปปิตอล จำกัด
18
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
19
บริษัท ภิรดา เครื่องรางความรวย 88 จำกัด บริษัท ภิรดา เครื่องรางความรวย 88 จำกัด
20
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด