ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และเป็นที่สนใจในขณะนี้

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท โดเมสติค แคปปิตอล 2015 จำกัด
บริษัท โดเมสติค แคปปิตอล 2015 จำกัด
2 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 บริษัท กิตติสินพิโก จำกัด
บริษัท กิตติสินพิโก จำกัด
4 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอส เซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แอ็ดวานซ์ แอส เซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
5 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
6 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเงินทุน จำกัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเงินทุน จำกัด
7 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
8 บริษัท เอสทีบี จำกัด
บริษัท เอสทีบี จำกัด
9 บริษัท ติยะวงศ์ จำกัด
บริษัท ติยะวงศ์ จำกัด
10 บริษัท จีซีไอ พิโก โซลูชั่น จำกัด
บริษัท จีซีไอ พิโก โซลูชั่น จำกัด
11 บริษัท ไวเวอร์ จำกัด
บริษัท ไวเวอร์ จำกัด
12 บริษัท สมุนไพรบ้านพระอาทิตย์ จำกัด
บริษัท สมุนไพรบ้านพระอาทิตย์ จำกัด
13 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
14 บริษัท ทรัพย์สินชัย 2014 จำกัด
บริษัท ทรัพย์สินชัย 2014 จำกัด
15 บริษัท ฟิน โกล จำกัด
บริษัท ฟิน โกล จำกัด
16 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
17 บริษัท เวอร์บัน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เวอร์บัน กรุ๊ป จำกัด
18 บริษัท นอร์ทเทิร์น ลอว์เยอร์ จำกัด
บริษัท นอร์ทเทิร์น ลอว์เยอร์ จำกัด
19 บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด
20 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
5 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
6 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
8 การเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงสุกร
9 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
11 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
12 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
13 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
14 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
15 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
16 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
17 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
18 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
19 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
20 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์