ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง เป็นที่สนใจในช่วงนี้

อันดับ ธุรกิจ view
1
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4
การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
5
การติดตั้งไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้า
6
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
8
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
9
การขายส่งสินค้าทั่วไป การขายส่งสินค้าทั่วไป
10
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
11
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
12
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
13
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
14
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
15
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
16
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
17
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
18
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
19
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
20
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง