ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2 บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 บริษัท เชอิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เชอิล (ประเทศไทย) จำกัด
4 บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด
บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด
5 บริษัท ธันเดอร์ เอ็กซ์ จำกัด
บริษัท ธันเดอร์ เอ็กซ์ จำกัด
6 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
7 บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด
บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด
8 บริษัท ทนายธรรมราช จำกัด
บริษัท ทนายธรรมราช จำกัด
9 บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองลิสซิ่ง จำกัด
10 บริษัท ชูเงิน จำกัด
บริษัท ชูเงิน จำกัด
11 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
12 บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จำกัด
13 บริษัท แอนนี่ เฮิร์บ จำกัด
บริษัท แอนนี่ เฮิร์บ จำกัด
14 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด
15 บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
16 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
17 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
18 บริษัท จีวีเอ็ม โกลบอล จำกัด
บริษัท จีวีเอ็ม โกลบอล จำกัด
19 บริษัท ลาซาด้า จำกัด
บริษัท ลาซาด้า จำกัด
20 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
3 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
4 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
5 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
6 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
7 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
8 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
9 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
10 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
11 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
12 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
13 กิจกรรมทางกฎหมาย
กิจกรรมทางกฎหมาย
14 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
15 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
16 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
17 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
18 การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
19 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
20 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์