ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด
2 บริษัท เจเจ ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เจเจ ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
3 บริษัท แกรนด์ เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท แกรนด์ เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด
4 บริษัท ไอคอนนิค เอนเนอร์จี จำกัด
บริษัท ไอคอนนิค เอนเนอร์จี จำกัด
5 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
6 บริษัท ทองเหลียน เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
บริษัท ทองเหลียน เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
7 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
8 บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
9 บริษัท ทรัพย์เทค(1995) จำกัด
บริษัท ทรัพย์เทค(1995) จำกัด
10 บริษัท เจ อี เอ็ม อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
บริษัท เจ อี เอ็ม อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
11 บริษัท ไฮกู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไฮกู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด
12 บริษัท จี.บี. แพ็คเกอร์ จำกัด
บริษัท จี.บี. แพ็คเกอร์ จำกัด
13 บริษัท ซีเมส อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ซีเมส อินโนเวชั่น จำกัด
14 บริษัท มาเจริญ พิโก จำกัด
บริษัท มาเจริญ พิโก จำกัด
15 บริษัท ดอยโกร โพรเจค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดอยโกร โพรเจค (ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท แกรนด์ บุ๊คกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แกรนด์ บุ๊คกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
17 บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 บริษัท ไทย เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทย เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี มาลิน เอลีท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี มาลิน เอลีท
20 บริษัท ซีเอ็นโอเอฟ จำกัด
บริษัท ซีเอ็นโอเอฟ จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
3 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
5 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
6 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
7 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
8 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
10 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
11 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
12 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
13 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
14 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
15 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
16 ธุรกิจจัดนำเที่ยว
ธุรกิจจัดนำเที่ยว
17 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
18 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
19 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
20 การผลิตยางล้อและยางใน
การผลิตยางล้อและยางใน