ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และเป็นที่สนใจในขณะนี้

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท อัญชุลี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท อัญชุลี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด
บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด
3 บริษัท อลังการกิจ จำกัด
บริษัท อลังการกิจ จำกัด
4 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท โบเอล40 จำกัด
บริษัท โบเอล40 จำกัด
6 บริษัท เดอะคอนเนคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เดอะคอนเนคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
7 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
8 บริษัท เดอะ พิมรี่พาย จำกัด
บริษัท เดอะ พิมรี่พาย จำกัด
9 บริษัท ทรี ทราน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทรี ทราน (ประเทศไทย) จำกัด
10 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
12 บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
14 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
15 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท กระท่อมไทย แอนด์ เฮิร์บ จำกัด
บริษัท กระท่อมไทย แอนด์ เฮิร์บ จำกัด
17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีหลักสี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีหลักสี่
18 บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
19 บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จำกัด
บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จำกัด
20 บริษัท รอนนี่ แอนด์ เวียร์ จำกัด
บริษัท รอนนี่ แอนด์ เวียร์ จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
5 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
7 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
8 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
9 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
10 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
11 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
12 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
13 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
14 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
15 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
16 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
17 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
18 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
19 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
20 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง