ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน789
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวิน789
3 บริษัท กู๊ด โปรดักส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท กู๊ด โปรดักส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 บริษัท กรีน เทรด โลจิคส์ จำกัด
บริษัท กรีน เทรด โลจิคส์ จำกัด
5 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
6 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
7 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
8 บริษัท อาร์ที บ๊อกซ์ จำกัด
บริษัท อาร์ที บ๊อกซ์ จำกัด
9 บริษัท วิชัย-บุญสม จำกัด
บริษัท วิชัย-บุญสม จำกัด
10 บริษัท เฟล็คซ์มีเดีย จำกัด
บริษัท เฟล็คซ์มีเดีย จำกัด
11 บริษัท ทริป.คอม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทริป.คอม (ประเทศไทย) จำกัด
12 บริษัท จัดหางาน จิตตรา จำกัด
บริษัท จัดหางาน จิตตรา จำกัด
13 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
14 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
15 บริษัท เกรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เกรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
16 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
17 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
18 บริษัท โชว่า โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท โชว่า โฮลดิ้ง จำกัด
19 บริษัท บิ๊กไฟว์ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท บิ๊กไฟว์ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด
20 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
บริษัท ฟาบริเนท จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
3 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
5 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
7 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
8 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
9 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
10 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
11 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
12 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
13 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
14 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
15 ธุรกิจจัดนำเที่ยว
ธุรกิจจัดนำเที่ยว
16 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
17 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
18 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
19 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
20 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น