ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2 บริษัท เอ็น วาย พลัส จำกัด
บริษัท เอ็น วาย พลัส จำกัด
3 บริษัท โซซิอัส จำกัด
บริษัท โซซิอัส จำกัด
4 บริษัท มอดัสลิงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มอดัสลิงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
6 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธรธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธรธุรกิจ
8 บริษัท อัญชัน ซีฟู้ด จำกัด
บริษัท อัญชัน ซีฟู้ด จำกัด
9 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
10 บริษัท ไทย ทราเวล ไลฟ์ จำกัด
บริษัท ไทย ทราเวล ไลฟ์ จำกัด
11 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
12 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
14 บริษัท 168 ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
บริษัท 168 ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
15 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
16 บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
17 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
18 บริษัท กิ๊ฟท์ มอร์ จำกัด
บริษัท กิ๊ฟท์ มอร์ จำกัด
19 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
20 บริษัท ยูนิคไทย ทรานสปอร์เตชั่น จำกัด
บริษัท ยูนิคไทย ทรานสปอร์เตชั่น จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
3 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
4 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
5 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
6 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
7 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
8 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
9 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
11 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
12 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
13 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า
การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า
14 ธุรกิจจัดนำเที่ยว
ธุรกิจจัดนำเที่ยว
15 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
16 การผลิตยางล้อและยางใน
การผลิตยางล้อและยางใน
17 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
18 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
19 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
20 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป