ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และเป็นที่สนใจในขณะนี้

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด
2 บริษัท แอพเพิล แคช จำกัด
บริษัท แอพเพิล แคช จำกัด
3 บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
4 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด
6 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
7 บริษัท ไทยเมตัลเทค จำกัด
บริษัท ไทยเมตัลเทค จำกัด
8 บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด
บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด
9 บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
10 บริษัท ฮั่นโหย่ว ไชนีส บุ๊ค จำกัด
บริษัท ฮั่นโหย่ว ไชนีส บุ๊ค จำกัด
11 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
12 บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด
บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามช่างบูรพา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามช่างบูรพา
14 บริษัท แอมเบอร์ สตาร์ จำกัด
บริษัท แอมเบอร์ สตาร์ จำกัด
15 บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จำกัด
บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จำกัด
16 บริษัท เอ เอ ฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท เอ เอ ฟุตแวร์ จำกัด
17 บริษัท เฟซบุ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เฟซบุ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
18 บริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด
19 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
20 บริษัท ไทย เซ้าเทิร์น ฟู๊ด อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ไทย เซ้าเทิร์น ฟู๊ด อินดัสตรี จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
3 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
4 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
6 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
8 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
9 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
10 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
11 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
12 การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
13 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
14 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
15 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
16 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
17 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
18 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
19 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
20 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น