ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด
บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด
2 บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 บริษัท ลาฟ คัท จำกัด
บริษัท ลาฟ คัท จำกัด
4 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
5 บริษัท ออเดอร์ คับ จำกัด
บริษัท ออเดอร์ คับ จำกัด
6 บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด
บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด
7 บริษัท ซีซีเอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
บริษัท ซีซีเอ็น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
8 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเงินทุน จำกัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเงินทุน จำกัด
9 บริษัท จันทร์อังคาร จำกัด
บริษัท จันทร์อังคาร จำกัด
10 บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
11 บริษัท มันนี่ช้อยส์ พิโก จำกัด
บริษัท มันนี่ช้อยส์ พิโก จำกัด
12 บริษัท คอนสปายราซี่ จำกัด
บริษัท คอนสปายราซี่ จำกัด
13 บริษัท แอคเวล ระยอง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอคเวล ระยอง (ประเทศไทย) จำกัด
14 บริษัท ยูนิคอม กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ยูนิคอม กรุ๊ป จำกัด
15 บริษัท เรเวอร์ ออโตโมทีฟ จำกัด
บริษัท เรเวอร์ ออโตโมทีฟ จำกัด
16 บริษัท บี โบลด์ จำกัด
บริษัท บี โบลด์ จำกัด
17 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
18 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
19 บริษัท จัดการทรัพย์สินโกลด์แมน แอสเซ็ท จำกัด
บริษัท จัดการทรัพย์สินโกลด์แมน แอสเซ็ท จำกัด
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสเตอร์ ไลฟ์ อินเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสเตอร์ ไลฟ์ อินเตอร์


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
5 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
6 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
8 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
9 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
10 กิจกรรมการดำเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ
กิจกรรมการดำเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ
11 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
12 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
13 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
14 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
15 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
16 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
17 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
18 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
19 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
20 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ