ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และเป็นที่สนใจในขณะนี้

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท บริหารสินทรัพย์ โฟร์ ซีส์ จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ โฟร์ ซีส์ จำกัด
2 บริษัท ทีค แคปปิตอล จำกัด
บริษัท ทีค แคปปิตอล จำกัด
3 บริษัท คาราวา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาราวา (ประเทศไทย) จำกัด
4 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเงินทุน จำกัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเงินทุน จำกัด
5 บริษัท เอสเจที พิโก จำกัด
บริษัท เอสเจที พิโก จำกัด
6 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
7 บริษัท เงินด่วนไชโย จำกัด
บริษัท เงินด่วนไชโย จำกัด
8 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท 11การัต กรุ๊ป จำกัด
บริษัท 11การัต กรุ๊ป จำกัด
10 บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
บริษัท เอบีพีโอ จำกัด
11 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
12 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
13 บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด
14 บริษัท สยาม อิมเมจ จำกัด
บริษัท สยาม อิมเมจ จำกัด
15 บริษัท สบาย กรุ๊ป จำกัด
บริษัท สบาย กรุ๊ป จำกัด
16 บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
17 บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
18 บริษัท ซีวีเค โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท ซีวีเค โฮลดิ้งส์ จำกัด
19 บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
20 บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
5 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
8 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
9 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
10 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
11 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
12 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
13 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
14 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
15 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
16 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
17 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
18 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
19 การขายส่งเครื่องสำอาง
การขายส่งเครื่องสำอาง
20 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ