ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท ฟีนิกซ์ 85 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ฟีนิกซ์ 85 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
2 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
3 บริษัท ยู ซัมมิท กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ยู ซัมมิท กรุ๊ป จำกัด
4 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท 3เอ็ม โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท 3เอ็ม โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
7 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
8 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
9 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
10 บริษัท คิวเอ็มบี จำกัด
บริษัท คิวเอ็มบี จำกัด
11 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
12 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
14 บริษัท จัดหางาน ทีเจ ดับเบิ้ล พลัส จำกัด
บริษัท จัดหางาน ทีเจ ดับเบิ้ล พลัส จำกัด
15 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
16 บริษัท ดีอาร์1966 จำกัด
บริษัท ดีอาร์1966 จำกัด
17 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
18 บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
19 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
20 บริษัท ไทย เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทย เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
3 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
4 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
5 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
6 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
7 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
8 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
10 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
11 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
12 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
13 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
14 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
15 การผลิตยางล้อและยางใน
การผลิตยางล้อและยางใน
16 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
17 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
18 ธุรกิจจัดนำเที่ยว
ธุรกิจจัดนำเที่ยว
19 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
20 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น