ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท ไกรตะวัน จำกัด
บริษัท ไกรตะวัน จำกัด
2 บริษัท เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
3 บริษัท แกรนด์ เจน14 จำกัด
บริษัท แกรนด์ เจน14 จำกัด
4 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
5 บริษัท ชูเงิน จำกัด
บริษัท ชูเงิน จำกัด
6 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
7 บริษัท มิซูคิ(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิซูคิ(ประเทศไทย) จำกัด
8 บริษัท ก.เพิ่มสินรุ่งเรือง จำกัด
บริษัท ก.เพิ่มสินรุ่งเรือง จำกัด
9 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
10 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
12 บริษัท ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
13 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
14 บริษัท ไอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด
15 บริษัท ดีโชติช่วง จำกัด
บริษัท ดีโชติช่วง จำกัด
16 บริษัท บริหารสินทรัพย์ โฟร์ ซีส์ จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ โฟร์ ซีส์ จำกัด
17 บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
18 บริษัท เอส อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
19 บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
20 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
3 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
4 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
5 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
6 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
8 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
9 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
10 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
11 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
12 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
13 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
14 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
15 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
16 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
17 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
18 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
19 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
20 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์