ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง เป็นที่สนใจในช่วงนี้

อันดับ ธุรกิจ view
1
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
5
การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
6
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
7
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
8
ร้านขายปลีกเครื่องประดับ ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
9
การขายส่งเครื่องสำอาง การขายส่งเครื่องสำอาง
10
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
11
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
12
การขายส่งสินค้าทั่วไป การขายส่งสินค้าทั่วไป
13
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
14
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
15
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
16
การติดตั้งไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้า
17
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
18
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
19
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
20
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ


ผู้ประกอบการที่มีผู้เข้าชมสูงสุด หรือกำลังเป็นกระแสข่าว

อันดับ ผู้ประกอบการ view
1
บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
2
บริษัท สมาร์ทเวิร์ค แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท สมาร์ทเวิร์ค แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
3
บริษัท เคแอลปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เคแอลปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
4
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
5
บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด บริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด
6
บริษัท พรีแมกซ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พรีแมกซ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7
บริษัท เซ็นทรัล เอสพี กรุ๊ปส์ จำกัด บริษัท เซ็นทรัล เอสพี กรุ๊ปส์ จำกัด
8
บริษัท โคตรคูล จำกัด บริษัท โคตรคูล จำกัด
9
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
10
บริษัท เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11
บริษัท รวยทันใจ ลอตเตอรี่ จำกัด บริษัท รวยทันใจ ลอตเตอรี่ จำกัด
12
บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด
13
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
14
บริษัท เกียรติธาดา จำกัด บริษัท เกียรติธาดา จำกัด
15
บริษัท แอลอีทีเอ สโตน จำกัด บริษัท แอลอีทีเอ สโตน จำกัด
16
บริษัท บาร์เทอร์เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท บาร์เทอร์เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
17
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
18
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
19
บริษัท จำรัส จำสัส เอ้ย จำกัด บริษัท จำรัส จำสัส เอ้ย จำกัด
20
บริษัท กรุงเทพทวี จำกัด บริษัท กรุงเทพทวี จำกัด