ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และเป็นที่สนใจในขณะนี้

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท แม่น้ำหนึ่ง 88 จำกัด
บริษัท แม่น้ำหนึ่ง 88 จำกัด
2 บริษัท วีว่าโซลูชั่น จำกัด
บริษัท วีว่าโซลูชั่น จำกัด
3 บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด
4 บริษัท ภิรดา เครื่องรางความรวย 88 จำกัด
บริษัท ภิรดา เครื่องรางความรวย 88 จำกัด
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นกพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นกพาณิชย์
6 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
7 บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
8 บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
10 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด
บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด
12 บริษัท ซีดับบลิว เมทัล จำกัด
บริษัท ซีดับบลิว เมทัล จำกัด
13 บริษัท เลนเดล่า จำกัด
บริษัท เลนเดล่า จำกัด
14 บริษัท จำรัส จำสัส เอ้ย จำกัด
บริษัท จำรัส จำสัส เอ้ย จำกัด
15 บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด
บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด
17 บริษัท วีว่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วีว่า (ประเทศไทย) จำกัด
18 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
19 บริษัท นาส แอ็ป จำกัด
บริษัท นาส แอ็ป จำกัด
20 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
3 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
5 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
8 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
9 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
10 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
11 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
12 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
13 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
14 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
15 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
16 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
17 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
18 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
19 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
20 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี