ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท ไทย เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทย เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
3 บริษัท โทเทิ่ล โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท โทเทิ่ล โลจิสติกส์ จำกัด
4 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
6 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
7 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
8 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
9 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ศรีโสธร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ศรีโสธร
11 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
12 บริษัท ไทย ทราเวล ไลฟ์ จำกัด
บริษัท ไทย ทราเวล ไลฟ์ จำกัด
13 บริษัท ทีเอเอส โลจิสติคส์ จำกัด
บริษัท ทีเอเอส โลจิสติคส์ จำกัด
14 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
15 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท เกียรติไพศาลโลจิสติก จำกัด
บริษัท เกียรติไพศาลโลจิสติก จำกัด
17 บริษัท วอทช ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท วอทช ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
18 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
19 บริษัท วีเค ฟิตเนส จำกัด
บริษัท วีเค ฟิตเนส จำกัด
20 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
3 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
4 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
5 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
6 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
8 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
9 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
10 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
11 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
12 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
13 ธุรกิจจัดนำเที่ยว
ธุรกิจจัดนำเที่ยว
14 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
15 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
16 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
17 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
18 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
19 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
20 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต