ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และเป็นที่สนใจในขณะนี้

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท ไฮเทียร์ จำกัด
บริษัท ไฮเทียร์ จำกัด
2 บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท รุกกี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 บริษัท มันนี่โปรดักส์ จำกัด
บริษัท มันนี่โปรดักส์ จำกัด
4 บริษัท สิงห์ล้านนาล็อตเตอรี่ จำกัด
บริษัท สิงห์ล้านนาล็อตเตอรี่ จำกัด
5 บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด
6 บริษัท รัตน์และบุตร จำกัด
บริษัท รัตน์และบุตร จำกัด
7 บริษัท เอ.เอ เพอร์ซันนัล โลน จำกัด
บริษัท เอ.เอ เพอร์ซันนัล โลน จำกัด
8 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท บีเค เมดิคอล แลบบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท บีเค เมดิคอล แลบบอราทอรี่ จำกัด
10 บริษัท นาส แอ็ป จำกัด
บริษัท นาส แอ็ป จำกัด
11 บริษัท พาวเวอร์ กาชา จำกัด
บริษัท พาวเวอร์ กาชา จำกัด
12 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด
13 บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด
บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จำกัด
14 บริษัท วีมี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริษัท วีมี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
15 บริษัท เยนเฟิง ออโตโมทีฟ อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เยนเฟิง ออโตโมทีฟ อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
16 บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด
บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด
17 บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด
บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด
18 บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด
บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด
19 บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
20 บริษัท สโป๊คดาร์ค จำกัด
บริษัท สโป๊คดาร์ค จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
5 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
7 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
8 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
9 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
10 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
11 ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
12 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
13 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
14 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
15 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
16 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
17 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
18 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
19 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
20 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี