รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันปาล์ม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันปาล์ม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กระบี่น้ำมันพืช 22,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท กระบี่น้ำมันพืช จำกัด
2 กรีน กลอรี่ 340,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท กรีน กลอรี่ จำกัด
3 กลั่นน้ำมันธรรมชาติ 200,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลั่นน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
4 กลุ่มปาล์มธรรมชาติ 1,500,000,000 สวี ชุมพร บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
5 กลุ่มสมอทอง 688,400,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด
6 กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม จำกัด
7 กาญจนไกรพาณิชย์ 2,000,000 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนไกรพาณิชย์
8 กิ้มกี่กิจเจริญ 90,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กิ้มกี่กิจเจริญ จำกัด
9 ขวัญดี พลังงาน 20,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ขวัญดี พลังงาน จำกัด
10 ขุนพิทักษ์ปาล์มออยล์ 1,000,000 ท่าแพ สตูล บริษัท ขุนพิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
11 จิรัสย์ปาล์ม 80,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จำกัด
12 จี.บี.เอ็ม. กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จี.บี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด
13 ชอบทอง 10,000,000 ลำทับ กระบี่ บริษัท ชอบทอง จำกัด
14 ชัณยลัย 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัณยลัย
15 ชัยชนะ ปาล์มออยล์ 100,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท ชัยชนะ ปาล์มออยล์ จำกัด
16 ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 165,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
17 ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ 109,999,900 ละแม ชุมพร บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
18 ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 775,424,064 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
19 ซีพีพี 191,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพีพี จำกัด
20 ณ.ร่มเย็น 5,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ณ.ร่มเย็น จำกัด
21 ตรังน้ำมันปาล์ม 220,000,000 สิเกา ตรัง บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด
22 ตรังสหปาล์มออยล์ 8,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ตรังสหปาล์มออยล์ จำกัด
23 ตราดปาล์มออยล์ 20,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท ตราดปาล์มออยล์ จำกัด
24 ต้อง ปาล์ม 5,000,000 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช บริษัท ต้อง ปาล์ม จำกัด
25 ถ่องตี่อุ่น น้ำมันปาล์ม 11,500,000 ละแม ชุมพร บริษัท ถ่องตี่อุ่น น้ำมันปาล์ม จำกัด
26 ทรัพย์ดีปาล์ม 10,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ทรัพย์ดีปาล์ม จำกัด
27 ทรัพย์สมบูรณ์ปาล์มออยล์ 1,000,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ปาล์มออยล์ จำกัด
28 ทวีศิลป์ปาล์มออยล์อินดัสทรีย์ 75,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท ทวีศิลป์ปาล์มออยล์อินดัสทรีย์ จำกัด
29 ท๊อป ปาล์มออยล์ 43,900,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท ท๊อป ปาล์มออยล์ จำกัด
30 ทักษิณปาล์ม (2521) 300,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
31 ท่าฉาง ปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม ( นครศรีธรรมราช ) 170,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ท่าฉาง ปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม ( นครศรีธรรมราช ) จำกัด
32 ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม 340,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด
33 ท่าชนะน้ำมันปาล์ม 120,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด
34 ที.เอส.ปาล์ม ออยล์ 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอส.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
35 ทุ่งทองเกษตรกรรมน้ำมันปาล์ม 12,500,000 ทุ่งตะโก ชุมพร บริษัท ทุ่งทองเกษตรกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
36 ทุ่งสง ปาล์มออยล์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ทุ่งสง ปาล์มออยล์ จำกัด
37 ธนัตถ์ศรีสุนทร 1,000,000 อัมพวา สมุทรสงคราม บริษัท ธนัตถ์ศรีสุนทร จำกัด
38 ธนาปาล์มโปรดักส์ 310,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด
39 ธนาพัฒน์น้ำมันปาล์ม 11,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาพัฒน์น้ำมันปาล์ม จำกัด
40 นครน้ำมันปาล์ม 25,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท นครน้ำมันปาล์ม จำกัด
41 นครศรีธรรมราชผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน 1,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช บริษัท นครศรีธรรมราชผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน จำกัด
42 นามหงส์น้ำมันปาล์ม 150,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด
43 นาส ปาล์มออยล์ 7,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท นาส ปาล์มออยล์ จำกัด
44 น้ำมันปาล์มชยพลชลทัตศ์ 15,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำมันปาล์มชยพลชลทัตศ์ จำกัด
45 น้ำมันพืชชีวมงคล 500,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันพืชชีวมงคล
46 น้ำมันพืชบริสุทธิ์ 90,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท น้ำมันพืชบริสุทธิ์ จำกัด
47 น้ำมันวังปาล์ม 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำมันวังปาล์ม จำกัด
48 นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 120,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
49 บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ 4,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ จำกัด
50 บางกอก อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 3,500,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
51 บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม 96,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม จำกัด
52 บารอกัตปาล์มออยล์ 13,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท บารอกัตปาล์มออยล์ จำกัด
53 ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 100,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จำกัด
54 ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 245,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 จำกัด
55 ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 100,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 จำกัด
56 ป.พานิชรุ่งเรือง ออยล์เทค 40,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ออยล์เทค จำกัด
57 ประจงกิจปาล์มออยล์ 255,000,000 กระบุรี ระนอง บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด
58 ประสบผล ปาล์มออยล์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ประสบผล ปาล์มออยล์ จำกัด
59 ปรีปัญ เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ปรีปัญ เทรดดิ้ง จำกัด
60 ปาล์มดีศรีนคร 155,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด
61 ปาล์มทองคำ 150,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด
62 ปาล์มทองไทย 150,000,000 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ปาล์มทองไทย จำกัด
63 ปาล์มทุ่งหลวง 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาล์มทุ่งหลวง
64 ปาล์มธารา 30,000,000 ทุ่งตะโก ชุมพร บริษัท ปาล์มธารา จำกัด
65 ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ 305,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
66 ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ 221,000,000 หนองจิก ปัตตานี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด
67 ปาล์มพันล้าน 200,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด
68 ปาล์มศุภะ 100,000,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท ปาล์มศุภะ จำกัด
69 ปาล์มโต 5,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท ปาล์มโต จำกัด
70 ปาล์มไทยพัฒนา 81,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จำกัด
71 ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม 3,000,000 เซกา บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม
72 พรรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 5,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองปาล์มออยล์
73 พรีเมี่ยม ปาล์มออยล์ 200,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมี่ยม ปาล์มออยล์ จำกัด
74 พลายวาสปาล์มออยล์ 30,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลายวาสปาล์มออยล์
75 พลายวาสปาล์มออยล์ 30,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท พลายวาสปาล์มออยล์ จำกัด
76 พัชรพล ปาล์ม 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท พัชรพล ปาล์ม จำกัด
77 พารากอนอกรีเทค 70,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท พารากอนอกรีเทค จำกัด
78 พิทักษ์ปาล์มออยล์ 104,000,000 สิเกา ตรัง บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
79 พี.ซี.ปาล์ม(2550) 520,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท พี.ซี.ปาล์ม(2550) จำกัด
80 พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 1,600,000,000 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
81 ฟรอนเทียร์ ปาล์ม (ประเทศไทย) 2,000,000 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ฟรอนเทียร์ ปาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
82 มงคลกิจ ปาล์ม 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท มงคลกิจ ปาล์ม จำกัด
83 มงคลเจริญทรัพย์ชัยศิริ 40,000,000 บางคนที สมุทรสงคราม บริษัท มงคลเจริญทรัพย์ชัยศิริ จำกัด
84 มหาชัยกิจเจริญ 12,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยกิจเจริญ
85 มิตรเจริญปาล์มออยล์ 250,000,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท มิตรเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
86 ยอดฟ้าปาล์ม 1,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ยอดฟ้าปาล์ม จำกัด
87 ยูนิปาล์ม อินดัสทรี 85,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด
88 ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม 470,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
89 ยูเนี่ยนกรีนเทค 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ยูเนี่ยนกรีนเทค จำกัด
90 รวมทรัพย์ ออยล์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท รวมทรัพย์ ออยล์ จำกัด
91 รักษ์ปาล์ม 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท รักษ์ปาล์ม จำกัด
92 รัตนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 2,000,000 รัตนวาปี หนองคาย บริษัท รัตนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำกัด
93 รับเบอร์ออยล์ 50,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท รับเบอร์ออยล์ จำกัด
94 รุ่งเจริญปาล์มออยล์ 69,600,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
95 ละแมน้ำมันปาล์ม 90,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ละแมน้ำมันปาล์ม จำกัด
96 ลาภทวี ปาล์ม 30,000,000 ละงู สตูล บริษัท ลาภทวี ปาล์ม จำกัด
97 ลาภภักดีปาล์ม 160,000,000 ปลายพระยา กระบี่ บริษัท ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
98 ลาวิชออยล์ เทรดดิ้ง 1,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท ลาวิชออยล์ เทรดดิ้ง จำกัด
99 ล่ำสูง (ประเทศไทย) 820,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
100 วังเจ้าน้ำมันปาล์ม 1,000,000 บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี บริษัท วังเจ้าน้ำมันปาล์ม จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ