รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันปาล์ม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันปาล์ม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระบี่น้ำมันพืช 22,000,000 กระบี่ อ่าวลึก
2 กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม 38,000,000 กระบี่ คลองท่อม
3 กรีน กลอรี่ 340,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
4 กรีน โกลบอล ปาล์มเมอร์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
5 กลั่นน้ำมันธรรมชาติ 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
6 กลุ่มปาล์มธรรมชาติ 1,700,000,000 ชุมพร สวี
7 กลุ่มสมอทอง 688,400,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ
8 กาญจนไกรพาณิชย์ 2,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
9 กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
10 กิ้มกี่กิจเจริญ 90,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
11 เกียรติพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล 30,000,000 พัทลุง ควนขนุน
12 โกพี พาวเวอร์ 300,000 สงขลา สะเดา
13 โกลเด้น ไทม์ ไบโอ-เทคโนโลยี 3,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
14 โกลเด้น บอนดารี่ 1,000,000 เชียงราย แม่สาย
15 โกลเด้นไทม์เอ็นเตอร์ไพร์ส 60,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
16 โกลบอล ปาล์ม รีไฟเนอรี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
17 โกลบอล รีฟายเนอรี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
18 ขวัญดี พลังงาน 20,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
19 ขุนพิทักษ์ปาล์มออยล์ 1,000,000 สตูล ท่าแพ
20 คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค 181,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
21 เคบีน้ำมันพืช 75,000,000 พังงา คุระบุรี
22 จิรัสย์ปาล์ม 80,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
23 เจ.เค.อินดัสตรี้ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 100,000,000 สงขลา หาดใหญ่
24 เจริญ น้ำมันปาล์ม 176,100,000 ชุมพร เมืองชุมพร
25 เจริญ น้ำมันปาล์ม 175,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
26 เจริญปาล์ม ราชกรูด 45,000,000 ระนอง เมืองระนอง
27 ชอบทอง 10,000,000 กระบี่ ลำทับ
28 ชอว์ โปรดักชั่น แอนด์ ซัพพลาย 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
29 ชัยชนะ ปาล์มออยล์ 100,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ
30 ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 165,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
31 ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ 109,999,900 ชุมพร ละแม
32 ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 775,424,053 ชุมพร ท่าแซะ
33 เชียงใหม่ พี.ที.ปาล์ม 5,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
34 โชคดี น้ำมันปาล์ม 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
35 ซี.วาย.โฮลดิ้ง 23,000,000 สงขลา นาทวี
36 ซีพีพี 191,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
37 ณ.ร่มเย็น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
38 ดีโน่ออยล์เทรดดิ้ง 50,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
39 ตรังน้ำมันปาล์ม 220,000,000 ตรัง สิเกา
40 ตรังสหปาล์มออยล์ 8,000,000 ตรัง เมืองตรัง
41 ตราดปาล์มออยล์ 20,000,000 ตราด เมืองตราด
42 ต้อง ปาล์ม 5,000,000 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่
43 ตะวันออก ไบโอฟูเอล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
44 ถกล ปาล์มออยล์ 3,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
45 ถ่องตี่อุ่น น้ำมันปาล์ม 11,500,000 ชุมพร ละแม
46 ทรัพย์ดีปาล์ม 10,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
47 ทริปเปิ้ล พี. ออยล์ 10,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
48 ทวีศิลป์ปาล์มออยล์อินดัสทรีย์ 75,000,000 ชุมพร หลังสวน
49 ทักษิณปาล์ม (2521) 300,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
50 ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) 300,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
51 ท่าฉาง ปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม ( นครศรีธรรมราช ) 170,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
52 ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม 340,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
53 ท่าชนะน้ำมันปาล์ม 120,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ
54 ทานตะวันรุ่งเรือง 1,000,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร
55 ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน 300,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
56 ทุ่งคาปาล์ม 4,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
57 ทุ่งสง ปาล์มออยล์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
58 ไทย โกลเด้น ออยล์ 100,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
59 ไทยโกลเด้นอุตสาหกรรมปาล์ม 3,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
60 ไทยคูณ เวนเจอร์ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
61 ไทยเจริญน้ำมันปาล์ม 60,000,000 สมุทรสงคราม อัมพวา
62 ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ 400,000,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง
63 ไทยฟาร์เมอร์ อะกริคัลเชอร์ โพรดักท์ 5,000,000 นครปฐม ดอนตูม
64 ไทยรุ่งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 10,000,000 สงขลา หาดใหญ่
65 ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ 110,000,000 กระบี่ ลำทับ
66 ไทยอุดม อโกร อินดัสทรี 2,100,000 ระนอง เมืองระนอง
67 ธนโชคปาล์ม 25,000,000 ลพบุรี พัฒนานิคม
68 ธนัตถ์ศรีสุนทร 1,000,000 สมุทรสงคราม อัมพวา
69 ธนาปาล์มโปรดักส์ 310,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
70 ธนาพัฒน์น้ำมันปาล์ม 11,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
71 นคร ไบโอกรีน 5,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
72 นครน้ำมันปาล์ม 25,000,000 สงขลา หาดใหญ่
73 นานา ออยล์ 5,000,000 สุรินทร์ ปราสาท
74 นามหงส์น้ำมันปาล์ม 150,000,000 สงขลา หาดใหญ่
75 นาส ปาล์มออยล์ 7,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
76 น้ำมันปาล์มชยพลชลทัตศ์ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
77 น้ำมันพืชชีวมงคล 500,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
78 น้ำมันพืชบริสุทธิ์ 90,000,000 สงขลา หาดใหญ่
79 น้ำมันวังปาล์ม 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
80 นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 120,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
81 แนททูร่า วัน 65,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
82 บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ 4,000,000 พัทลุง ควนขนุน
83 บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม 96,000,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง
84 บิ๊กปาล์มออยล์กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
85 บีอาร์เอส168 อินเตอร์เทรด 5,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
86 ไบโอ สตอรี่ กรุ๊ป 65,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
87 ไบโอเทคออยล์ 180,000,000 กระบี่ เขาพนม
88 ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 100,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
89 ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 100,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
90 ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 245,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
91 ประจงกิจปาล์มออยล์ 255,000,000 ระนอง กระบุรี
92 ปาล์ม โกลบอล เทรดดิ้ง โฮลดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
93 ปาล์มดีศรีนคร 165,000,000 นครศรีธรรมราช หัวไทร
94 ปาล์มโต 5,000,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส
95 ปาล์มทองคำ 164,500,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง
96 ปาล์มทองไทย 150,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
97 ปาล์มทุ่งหลวง 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ
98 ปาล์มไทย โอเลอิน 5,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
99 ปาล์มไทยพัฒนา 81,000,000 สงขลา หาดใหญ่
100 ปาล์มธารา 30,000,000 ชุมพร ทุ่งตะโก

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ