รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันปาล์ม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันปาล์ม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กระบี่น้ำมันพืช 22,000,000 กระบี่ อ่าวลึก บริษัท กระบี่น้ำมันพืช จำกัด
2 กรีน กลอรี่ 340,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง บริษัท กรีน กลอรี่ จำกัด
3 กลั่นน้ำมันธรรมชาติ 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท กลั่นน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
4 กลุ่มปาล์มธรรมชาติ 1,500,000,000 ชุมพร สวี บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
5 กลุ่มสมอทอง 688,400,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด
6 กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ บริษัท กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม จำกัด
7 กาญจนไกรพาณิชย์ 2,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนไกรพาณิชย์
8 กิ้มกี่กิจเจริญ 90,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท กิ้มกี่กิจเจริญ จำกัด
9 ขวัญดี พลังงาน 20,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท ขวัญดี พลังงาน จำกัด
10 ขุนพิทักษ์ปาล์มออยล์ 1,000,000 สตูล ท่าแพ บริษัท ขุนพิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
11 จิรัสย์ปาล์ม 80,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จำกัด
12 จี.บี.เอ็ม. กรุ๊ป 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท จี.บี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด
13 ชอบทอง 10,000,000 กระบี่ ลำทับ บริษัท ชอบทอง จำกัด
14 ชัณยลัย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัณยลัย
15 ชัยชนะ ปาล์มออยล์ 100,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ บริษัท ชัยชนะ ปาล์มออยล์ จำกัด
16 ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 165,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
17 ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ 109,999,900 ชุมพร ละแม บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
18 ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 775,424,064 ชุมพร ท่าแซะ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
19 ซีพีพี 191,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท ซีพีพี จำกัด
20 ณ.ร่มเย็น 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท ณ.ร่มเย็น จำกัด
21 ตรังน้ำมันปาล์ม 220,000,000 ตรัง สิเกา บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด
22 ตรังสหปาล์มออยล์ 8,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท ตรังสหปาล์มออยล์ จำกัด
23 ตราดปาล์มออยล์ 20,000,000 ตราด เมืองตราด บริษัท ตราดปาล์มออยล์ จำกัด
24 ต้อง ปาล์ม 5,000,000 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ บริษัท ต้อง ปาล์ม จำกัด
25 ถ่องตี่อุ่น น้ำมันปาล์ม 11,500,000 ชุมพร ละแม บริษัท ถ่องตี่อุ่น น้ำมันปาล์ม จำกัด
26 ทรัพย์ดีปาล์ม 10,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท ทรัพย์ดีปาล์ม จำกัด
27 ทรัพย์สมบูรณ์ปาล์มออยล์ 1,000,000 ชุมพร ท่าแซะ บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ปาล์มออยล์ จำกัด
28 ทวีศิลป์ปาล์มออยล์อินดัสทรีย์ 75,000,000 ชุมพร หลังสวน บริษัท ทวีศิลป์ปาล์มออยล์อินดัสทรีย์ จำกัด
29 ท๊อป ปาล์มออยล์ 43,900,000 ชุมพร ท่าแซะ บริษัท ท๊อป ปาล์มออยล์ จำกัด
30 ทักษิณปาล์ม (2521) 300,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
31 ท่าฉาง ปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม ( นครศรีธรรมราช ) 170,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง บริษัท ท่าฉาง ปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม ( นครศรีธรรมราช ) จำกัด
32 ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม 340,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด
33 ท่าชนะน้ำมันปาล์ม 120,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด
34 ที.เอส.ปาล์ม ออยล์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท ที.เอส.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
35 ทุ่งทองเกษตรกรรมน้ำมันปาล์ม 12,500,000 ชุมพร ทุ่งตะโก บริษัท ทุ่งทองเกษตรกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
36 ทุ่งสง ปาล์มออยล์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช บริษัท ทุ่งสง ปาล์มออยล์ จำกัด
37 ธนัตถ์ศรีสุนทร 1,000,000 สมุทรสงคราม อัมพวา บริษัท ธนัตถ์ศรีสุนทร จำกัด
38 ธนาปาล์มโปรดักส์ 310,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด
39 ธนาพัฒน์น้ำมันปาล์ม 11,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บริษัท ธนาพัฒน์น้ำมันปาล์ม จำกัด
40 นครน้ำมันปาล์ม 25,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท นครน้ำมันปาล์ม จำกัด
41 นครศรีธรรมราชผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน 1,000,000 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ บริษัท นครศรีธรรมราชผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน จำกัด
42 นามหงส์น้ำมันปาล์ม 150,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด
43 นาส ปาล์มออยล์ 7,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท นาส ปาล์มออยล์ จำกัด
44 น้ำมันปาล์มชยพลชลทัตศ์ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บริษัท น้ำมันปาล์มชยพลชลทัตศ์ จำกัด
45 น้ำมันพืชชีวมงคล 500,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันพืชชีวมงคล
46 น้ำมันพืชบริสุทธิ์ 90,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท น้ำมันพืชบริสุทธิ์ จำกัด
47 น้ำมันวังปาล์ม 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท น้ำมันวังปาล์ม จำกัด
48 นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 120,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บริษัท นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
49 บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ 4,000,000 พัทลุง ควนขนุน บริษัท บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ จำกัด
50 บางกอก อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 3,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท บางกอก อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
51 บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม 96,000,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง บริษัท บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม จำกัด
52 บารอกัตปาล์มออยล์ 13,000,000 กระบี่ คลองท่อม บริษัท บารอกัตปาล์มออยล์ จำกัด
53 ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 100,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จำกัด
54 ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 245,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 จำกัด
55 ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 100,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 จำกัด
56 ป.พานิชรุ่งเรือง ออยล์เทค 40,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ออยล์เทค จำกัด
57 ประจงกิจปาล์มออยล์ 255,000,000 ระนอง กระบุรี บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด
58 ประสบผล ปาล์มออยล์ 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท ประสบผล ปาล์มออยล์ จำกัด
59 ปรีปัญ เทรดดิ้ง 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ปรีปัญ เทรดดิ้ง จำกัด
60 ปาล์มดีศรีนคร 155,000,000 นครศรีธรรมราช หัวไทร บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด
61 ปาล์มทองคำ 150,000,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด
62 ปาล์มทองไทย 150,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด บริษัท ปาล์มทองไทย จำกัด
63 ปาล์มทุ่งหลวง 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาล์มทุ่งหลวง
64 ปาล์มธารา 30,000,000 ชุมพร ทุ่งตะโก บริษัท ปาล์มธารา จำกัด
65 ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ 305,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
66 ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ 221,000,000 ปัตตานี หนองจิก บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด
67 ปาล์มพันล้าน 200,000,000 กระบี่ คลองท่อม บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด
68 ปาล์มศุภะ 100,000,000 ชุมพร ปะทิว บริษัท ปาล์มศุภะ จำกัด
69 ปาล์มโต 5,000,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส บริษัท ปาล์มโต จำกัด
70 ปาล์มไทยพัฒนา 81,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จำกัด
71 ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม 3,000,000 บึงกาฬ เซกา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม
72 พรรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 5,000,000 สุราษฎร์ธานี พระแสง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองปาล์มออยล์
73 พรีเมี่ยม ปาล์มออยล์ 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท พรีเมี่ยม ปาล์มออยล์ จำกัด
74 พลายวาสปาล์มออยล์ 30,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลายวาสปาล์มออยล์
75 พลายวาสปาล์มออยล์ 30,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ บริษัท พลายวาสปาล์มออยล์ จำกัด
76 พัชรพล ปาล์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท พัชรพล ปาล์ม จำกัด
77 พารากอนอกรีเทค 70,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท พารากอนอกรีเทค จำกัด
78 พิทักษ์ปาล์มออยล์ 104,000,000 ตรัง สิเกา บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
79 พี.ซี.ปาล์ม(2550) 520,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท พี.ซี.ปาล์ม(2550) จำกัด
80 พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 1,600,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
81 ฟรอนเทียร์ ปาล์ม (ประเทศไทย) 2,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย บริษัท ฟรอนเทียร์ ปาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
82 มงคลกิจ ปาล์ม 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา บริษัท มงคลกิจ ปาล์ม จำกัด
83 มงคลเจริญทรัพย์ชัยศิริ 40,000,000 สมุทรสงคราม บางคนที บริษัท มงคลเจริญทรัพย์ชัยศิริ จำกัด
84 มหาชัยกิจเจริญ 12,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยกิจเจริญ
85 มิตรเจริญปาล์มออยล์ 250,000,000 ชุมพร ท่าแซะ บริษัท มิตรเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
86 ยอดฟ้าปาล์ม 1,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน บริษัท ยอดฟ้าปาล์ม จำกัด
87 ยูนิปาล์ม อินดัสทรี 85,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด
88 ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม 470,000,000 กระบี่ อ่าวลึก บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
89 ยูเนี่ยนกรีนเทค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ยูเนี่ยนกรีนเทค จำกัด
90 รวมทรัพย์ ออยล์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท รวมทรัพย์ ออยล์ จำกัด
91 รักษ์ปาล์ม 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ บริษัท รักษ์ปาล์ม จำกัด
92 รัตนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 2,000,000 หนองคาย รัตนวาปี บริษัท รัตนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำกัด
93 รับเบอร์ออยล์ 50,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท รับเบอร์ออยล์ จำกัด
94 รุ่งเจริญปาล์มออยล์ 69,600,000 กระบี่ เขาพนม บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
95 ละแมน้ำมันปาล์ม 90,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท ละแมน้ำมันปาล์ม จำกัด
96 ลาภทวี ปาล์ม 30,000,000 สตูล ละงู บริษัท ลาภทวี ปาล์ม จำกัด
97 ลาภภักดีปาล์ม 160,000,000 กระบี่ ปลายพระยา บริษัท ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
98 ลาวิชออยล์ เทรดดิ้ง 1,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ บริษัท ลาวิชออยล์ เทรดดิ้ง จำกัด
99 ล่ำสูง (ประเทศไทย) 820,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
100 วังเจ้าน้ำมันปาล์ม 1,000,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม บริษัท วังเจ้าน้ำมันปาล์ม จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ