รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันปาล์ม

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำมันปาล์ม

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กระบี่น้ำมันพืช 22,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท กระบี่น้ำมันพืช จำกัด
2 กรีน กลอรี่ 340,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท กรีน กลอรี่ จำกัด
3 กลั่นน้ำมันธรรมชาติ 200,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลั่นน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
4 กลุ่มปาล์มธรรมชาติ 1,500,000,000 สวี ชุมพร บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
5 กลุ่มสมอทอง 688,400,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด
6 กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม 1,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท กาญจนดิษฐ์ ปาล์ม จำกัด
7 กาญจนไกรพาณิชย์ 2,000,000 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนไกรพาณิชย์
8 กิ้มกี่กิจเจริญ 90,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท กิ้มกี่กิจเจริญ จำกัด
9 ขวัญดี พลังงาน 20,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ขวัญดี พลังงาน จำกัด
10 ขุนพิทักษ์ปาล์มออยล์ 1,000,000 ท่าแพ สตูล บริษัท ขุนพิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
11 จิรัสย์ปาล์ม 80,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จำกัด
12 จี.บี.เอ็ม. กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จี.บี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด
13 ชอบทอง 10,000,000 ลำทับ กระบี่ บริษัท ชอบทอง จำกัด
14 ชัณยลัย 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัณยลัย
15 ชัยชนะ ปาล์มออยล์ 100,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท ชัยชนะ ปาล์มออยล์ จำกัด
16 ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 165,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
17 ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ 109,999,900 ละแม ชุมพร บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
18 ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 775,424,064 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
19 ซีพีพี 191,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพีพี จำกัด
20 ณ.ร่มเย็น 5,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ณ.ร่มเย็น จำกัด
21 ตรังน้ำมันปาล์ม 220,000,000 สิเกา ตรัง บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด
22 ตรังสหปาล์มออยล์ 8,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ตรังสหปาล์มออยล์ จำกัด
23 ตราดปาล์มออยล์ 20,000,000 เมืองตราด ตราด บริษัท ตราดปาล์มออยล์ จำกัด
24 ต้อง ปาล์ม 5,000,000 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช บริษัท ต้อง ปาล์ม จำกัด
25 ถ่องตี่อุ่น น้ำมันปาล์ม 11,500,000 ละแม ชุมพร บริษัท ถ่องตี่อุ่น น้ำมันปาล์ม จำกัด
26 ทรัพย์ดีปาล์ม 10,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ทรัพย์ดีปาล์ม จำกัด
27 ทรัพย์สมบูรณ์ปาล์มออยล์ 1,000,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ปาล์มออยล์ จำกัด
28 ทวีศิลป์ปาล์มออยล์อินดัสทรีย์ 75,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท ทวีศิลป์ปาล์มออยล์อินดัสทรีย์ จำกัด
29 ท๊อป ปาล์มออยล์ 43,900,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท ท๊อป ปาล์มออยล์ จำกัด
30 ทักษิณปาล์ม (2521) 300,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
31 ท่าฉาง ปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม ( นครศรีธรรมราช ) 170,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ท่าฉาง ปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม ( นครศรีธรรมราช ) จำกัด
32 ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม 340,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด
33 ท่าชนะน้ำมันปาล์ม 120,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด
34 ที.เอส.ปาล์ม ออยล์ 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.เอส.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
35 ทุ่งทองเกษตรกรรมน้ำมันปาล์ม 12,500,000 ทุ่งตะโก ชุมพร บริษัท ทุ่งทองเกษตรกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
36 ทุ่งสง ปาล์มออยล์ 1,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช บริษัท ทุ่งสง ปาล์มออยล์ จำกัด
37 ธนัตถ์ศรีสุนทร 1,000,000 อัมพวา สมุทรสงคราม บริษัท ธนัตถ์ศรีสุนทร จำกัด
38 ธนาปาล์มโปรดักส์ 310,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด
39 ธนาพัฒน์น้ำมันปาล์ม 11,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาพัฒน์น้ำมันปาล์ม จำกัด
40 นครน้ำมันปาล์ม 25,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท นครน้ำมันปาล์ม จำกัด
41 นครศรีธรรมราชผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน 1,000,000 ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช บริษัท นครศรีธรรมราชผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน จำกัด
42 นามหงส์น้ำมันปาล์ม 150,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด
43 นาส ปาล์มออยล์ 7,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท นาส ปาล์มออยล์ จำกัด
44 น้ำมันปาล์มชยพลชลทัตศ์ 15,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำมันปาล์มชยพลชลทัตศ์ จำกัด
45 น้ำมันพืชชีวมงคล 500,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันพืชชีวมงคล
46 น้ำมันพืชบริสุทธิ์ 90,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท น้ำมันพืชบริสุทธิ์ จำกัด
47 น้ำมันวังปาล์ม 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท น้ำมันวังปาล์ม จำกัด
48 นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 120,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท นิรมิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
49 บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ 4,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท บริลเลี่ยน โปรเกรสชั่นปาล์มออยล์ จำกัด
50 บางกอก อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 3,500,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
51 บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม 96,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท บางสวรรค์ น้ำมันปาล์ม จำกัด
52 บารอกัตปาล์มออยล์ 13,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท บารอกัตปาล์มออยล์ จำกัด
53 ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 100,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ป. พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ จำกัด
54 ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 245,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 จำกัด
55 ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 100,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ 2 จำกัด
56 ป.พานิชรุ่งเรือง ออยล์เทค 40,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรือง ออยล์เทค จำกัด
57 ประจงกิจปาล์มออยล์ 255,000,000 กระบุรี ระนอง บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จำกัด
58 ประสบผล ปาล์มออยล์ 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ประสบผล ปาล์มออยล์ จำกัด
59 ปรีปัญ เทรดดิ้ง 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ปรีปัญ เทรดดิ้ง จำกัด
60 ปาล์มดีศรีนคร 155,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด
61 ปาล์มทองคำ 150,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด
62 ปาล์มทองไทย 150,000,000 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ปาล์มทองไทย จำกัด
63 ปาล์มทุ่งหลวง 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาล์มทุ่งหลวง
64 ปาล์มธารา 30,000,000 ทุ่งตะโก ชุมพร บริษัท ปาล์มธารา จำกัด
65 ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ 305,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด
66 ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ 221,000,000 หนองจิก ปัตตานี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด
67 ปาล์มพันล้าน 200,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด
68 ปาล์มศุภะ 100,000,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท ปาล์มศุภะ จำกัด
69 ปาล์มโต 5,000,000 เมืองนราธิวาส นราธิวาส บริษัท ปาล์มโต จำกัด
70 ปาล์มไทยพัฒนา 81,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จำกัด
71 ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม 3,000,000 เซกา บึงกาฬ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม
72 พรรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 5,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรุ่งเรืองปาล์มออยล์
73 พรีเมี่ยม ปาล์มออยล์ 200,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีเมี่ยม ปาล์มออยล์ จำกัด
74 พลายวาสปาล์มออยล์ 30,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลายวาสปาล์มออยล์
75 พลายวาสปาล์มออยล์ 30,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท พลายวาสปาล์มออยล์ จำกัด
76 พัชรพล ปาล์ม 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท พัชรพล ปาล์ม จำกัด
77 พารากอนอกรีเทค 70,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท พารากอนอกรีเทค จำกัด
78 พิทักษ์ปาล์มออยล์ 104,000,000 สิเกา ตรัง บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
79 พี.ซี.ปาล์ม(2550) 520,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท พี.ซี.ปาล์ม(2550) จำกัด
80 พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 1,600,000,000 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
81 ฟรอนเทียร์ ปาล์ม (ประเทศไทย) 2,000,000 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ฟรอนเทียร์ ปาล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
82 มงคลกิจ ปาล์ม 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท มงคลกิจ ปาล์ม จำกัด
83 มงคลเจริญทรัพย์ชัยศิริ 40,000,000 บางคนที สมุทรสงคราม บริษัท มงคลเจริญทรัพย์ชัยศิริ จำกัด
84 มหาชัยกิจเจริญ 12,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยกิจเจริญ
85 มิตรเจริญปาล์มออยล์ 250,000,000 ท่าแซะ ชุมพร บริษัท มิตรเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
86 ยอดฟ้าปาล์ม 1,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ยอดฟ้าปาล์ม จำกัด
87 ยูนิปาล์ม อินดัสทรี 85,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด
88 ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม 470,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
89 ยูเนี่ยนกรีนเทค 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ยูเนี่ยนกรีนเทค จำกัด
90 รวมทรัพย์ ออยล์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท รวมทรัพย์ ออยล์ จำกัด
91 รักษ์ปาล์ม 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ บริษัท รักษ์ปาล์ม จำกัด
92 รัตนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 2,000,000 รัตนวาปี หนองคาย บริษัท รัตนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำกัด
93 รับเบอร์ออยล์ 50,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท รับเบอร์ออยล์ จำกัด
94 รุ่งเจริญปาล์มออยล์ 69,600,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
95 ละแมน้ำมันปาล์ม 90,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ละแมน้ำมันปาล์ม จำกัด
96 ลาภทวี ปาล์ม 30,000,000 ละงู สตูล บริษัท ลาภทวี ปาล์ม จำกัด
97 ลาภภักดีปาล์ม 160,000,000 ปลายพระยา กระบี่ บริษัท ลาภภักดีปาล์ม จำกัด
98 ลาวิชออยล์ เทรดดิ้ง 1,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท ลาวิชออยล์ เทรดดิ้ง จำกัด
99 ล่ำสูง (ประเทศไทย) 820,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
100 วังเจ้าน้ำมันปาล์ม 1,000,000 บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี บริษัท วังเจ้าน้ำมันปาล์ม จำกัด
101 วิจักษณานนท์อุตสาหกรรม 2,500,000 หลังสวน ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจักษณานนท์อุตสาหกรรม
102 วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ 200,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด
103 วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ 940,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
104 วี.ซี.ปาล์มออยล์ 5,000,000 ลำทับ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.ปาล์มออยล์
105 ศรีธรรมราชปาล์มออยล์ 5,000,000 ชะอวด นครศรีธรรมราช บริษัท ศรีธรรมราชปาล์มออยล์ จำกัด
106 ศรีพนมปาล์มออยล์ 5,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพนมปาล์มออยล์
107 ศรีสุขปาล์ม 60,000,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ศรีสุขปาล์ม จำกัด
108 ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ 90,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำกัด
109 ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป 80,000,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จำกัด
110 ส.แหลมทอง ปาล์มออยล์ 10,000,000 สวี ชุมพร บริษัท ส.แหลมทอง ปาล์มออยล์ จำกัด
111 สงขลาน้ำมันปาล์ม 1,000,000 นาทวี สงขลา บริษัท สงขลาน้ำมันปาล์ม จำกัด
112 สมชายปาล์มออยล์ 15,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท สมชายปาล์มออยล์ จำกัด
113 สมอทอง น้ำมันปาล์ม 200,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท สมอทอง น้ำมันปาล์ม จำกัด
114 สมอทองปาล์ม 3 120,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท สมอทองปาล์ม 3 จำกัด
115 สมอทองปาล์ม 4 (สระบุรี) 60,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท สมอทองปาล์ม 4 (สระบุรี) จำกัด
116 สมอทองปาล์ม2 300,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท สมอทองปาล์ม2 จำกัด
117 สยาม ออยล์ อินเตอร์ 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม ออยล์ อินเตอร์ จำกัด
118 สยาม โพรเกรส ปาล์ม 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สยาม โพรเกรส ปาล์ม จำกัด
119 สยามชัยน้ำมันปาล์ม 8,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท สยามชัยน้ำมันปาล์ม จำกัด
120 สยามเพชร ปาล์มออยล์ 10,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สยามเพชร ปาล์มออยล์ จำกัด
121 สยามโกลเวีย 2,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท สยามโกลเวีย จำกัด
122 สยามโมเดิร์นปาล์ม 300,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
123 สระแก้วน้ำมันปาล์ม 20,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท สระแก้วน้ำมันปาล์ม จำกัด
124 สวีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 21,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สวีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
125 สหมิตรปาล์มน้ำมัน 2,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท สหมิตรปาล์มน้ำมัน จำกัด
126 สหรุ่งทรัพย์น้ำมันปาล์ม 10,000,000 ท่าแพ สตูล บริษัท สหรุ่งทรัพย์น้ำมันปาล์ม จำกัด
127 สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 324,050,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
128 สัมมาปาล์ม 30,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท สัมมาปาล์ม จำกัด
129 สามร้อยยอดน้ำมันปาล์ม 400,000 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามร้อยยอดน้ำมันปาล์ม
130 สามหม้ายปาล์มออยล์ 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท สามหม้ายปาล์มออยล์ จำกัด
131 สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี 20,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท สามารถ ปาล์ม อินดัสตรี จำกัด
132 สามารถน้ำมันปาล์ม 10,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท สามารถน้ำมันปาล์ม จำกัด
133 สามารถรุ่งเรืองปาล์ม 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท สามารถรุ่งเรืองปาล์ม จำกัด
134 สินธุ์ปาล์มออยล์ 5,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท สินธุ์ปาล์มออยล์ จำกัด
135 สินเจริญปาล์มออยล์ 5,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท สินเจริญปาล์มออยล์ จำกัด
136 สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม บ่อไร่ 30,000,000 บ่อไร่ ตราด บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม บ่อไร่ จำกัด
137 สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม 230,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด
138 สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม (2559) 30,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม (2559) จำกัด
139 สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล 192,000,000 บ้านม่วง สกลนคร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสกล จำกัด
140 สุขสมบูรณ์พัฒนาน้ำมันพืช 80,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท สุขสมบูรณ์พัฒนาน้ำมันพืช จำกัด
141 หลังสวน ปาล์ม ออยล์ อินดัสตรี 5,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท หลังสวน ปาล์ม ออยล์ อินดัสตรี จำกัด
142 ห้วยทราย น้ำมันปาล์ม 5,000,000 ป่าบอน พัทลุง บริษัท ห้วยทราย น้ำมันปาล์ม จำกัด
143 อ.โชคดี ปาล์ม ออยล์ 15,000,000 เคียนซา สุราษฎร์ธานี บริษัท อ.โชคดี ปาล์ม ออยล์ จำกัด
144 อัครปาล์ม 10,000,000 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท อัครปาล์ม จำกัด
145 อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 10,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
146 อีสาน ไบโอกรีน 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท อีสาน ไบโอกรีน จำกัด
147 อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม 200,000,000 วานรนิวาส สกลนคร บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด
148 อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ 365,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
149 อุดมชัยปาล์มออยล์ 5,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท อุดมชัยปาล์มออยล์ จำกัด
150 อุดมทรัพย์ นารายณ์ 1,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท อุดมทรัพย์ นารายณ์ จำกัด
151 เกียรติพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล 30,000,000 ควนขนุน พัทลุง บริษัท เกียรติพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
152 เคบีน้ำมันพืช 75,000,000 คุระบุรี พังงา บริษัท เคบีน้ำมันพืช จำกัด
153 เจ.เค.อินดัสตรี้ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 100,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เจ.เค.อินดัสตรี้ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
154 เจริญ น้ำมันปาล์ม 175,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท เจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด
155 เจริญ น้ำมันปาล์ม 176,100,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท เจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด
156 เจริญปาล์ม ราชกรูด 45,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท เจริญปาล์ม ราชกรูด จำกัด
157 เชียงตะวัน 1,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท เชียงตะวัน จำกัด
158 เชียงใหม่ พี.ที.ปาล์ม 5,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ พี.ที.ปาล์ม จำกัด
159 เทียนชัย เหลืองอร่ามจิตร 1,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท เทียนชัย เหลืองอร่ามจิตร จำกัด
160 เพชรเบญจาปาล์มออยล์ 1,000,000 พนม สุราษฎร์ธานี บริษัท เพชรเบญจาปาล์มออยล์ จำกัด
161 เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ 10,500,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จำกัด
162 เพาเวอร์สตาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ 5,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพาเวอร์สตาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
163 เพิ่มพูนทรัพย์ ปาล์มออยล์ 5,000,000 ท่าแพ สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูนทรัพย์ ปาล์มออยล์
164 เพิ่มเกียรติ ปาล์ม 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มเกียรติ ปาล์ม
165 เพื่อกระบี่ ปาล์ม เพรสซิ่ง 1,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท เพื่อกระบี่ ปาล์ม เพรสซิ่ง จำกัด
166 เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ 35,000,000 คลองท่อม กระบี่ บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด
167 เมก้ากรีนออยล์ 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เมก้ากรีนออยล์ จำกัด
168 เรนโบว์ สุราษฎร์ ปาล์มออยล์ 8,750,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรนโบว์ สุราษฎร์ ปาล์มออยล์
169 เวิลด์ปาล์ม ไทยออยล์ 3,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท เวิลด์ปาล์ม ไทยออยล์ จำกัด
170 เอ แอล ปาล์ม 200,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด
171 เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ 100,000,000 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เอ.เอส.ที.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
172 เอ็น เอส แอล ปาล์มทอง (ประเทศไทย) 3,000,000 วัฒนานคร สระแก้ว บริษัท เอ็น เอส แอล ปาล์มทอง (ประเทศไทย) จำกัด
173 เอพีเคปาล์ม 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอพีเคปาล์ม จำกัด
174 เอ็ม.ที.ปาล์มออยล์ 30,000,000 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เอ็ม.ที.ปาล์มออยล์ จำกัด
175 เอส ซี เอ็ม ปาล์มออยล์ 11,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท เอส ซี เอ็ม ปาล์มออยล์ จำกัด
176 เอส พี เอ็น. ปาล์มออยล์ 3,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท เอส พี เอ็น. ปาล์มออยล์ จำกัด
177 เอส สี่ สอง คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ 1,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท เอส สี่ สอง คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
178 เอส.ซี. เคอร์เนล 20,000,000 เมืองชุมพร ชุมพร บริษัท เอส.ซี. เคอร์เนล จำกัด
179 เอส.พี.ปาล์ม ออยล์ 10,000,000 บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี บริษัท เอส.พี.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
180 เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ 30,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด
181 เอส.อาร์.ปาล์ม ออยล์ 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เอส.อาร์.ปาล์ม ออยล์ จำกัด
182 เอสที ปาล์ม 280,000,000 ลำทับ กระบี่ บริษัท เอสที ปาล์ม จำกัด
183 เอื้ออำพน ปาล์มออยล์ 10,000,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท เอื้ออำพน ปาล์มออยล์ จำกัด
184 เอเชียนน้ำมันปาล์ม 84,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด
185 แก้วลำดวน ปาล์ม ออยล์ 5,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท แก้วลำดวน ปาล์ม ออยล์ จำกัด
186 แนททูร่า วัน 65,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท แนททูร่า วัน จำกัด
187 แสงศิริน้ำมันปาล์ม 5,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด
188 แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร 50,000,000 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
189 แสงอรุณปาล์มออยล์ 1,000,000 เมืองพังงา พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอรุณปาล์มออยล์
190 แอ๊บโซลูท โปรดักส์ 900,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ๊บโซลูท โปรดักส์ จำกัด
191 แอสโซซิเอ็ทเต็ด ปาล์มออยล์ 60,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แอสโซซิเอ็ทเต็ด ปาล์มออยล์ จำกัด
192 โกลบอล รีฟายเนอรี่ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลบอล รีฟายเนอรี่ จำกัด
193 โกลเด้น บอนดารี่ 1,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท โกลเด้น บอนดารี่ จำกัด
194 โกลเด้น แซค เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท โกลเด้น แซค เทรดดิ้ง จำกัด
195 โกลเด้น ไทม์ ไบโอ-เทคโนโลยี 3,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท โกลเด้น ไทม์ ไบโอ-เทคโนโลยี จำกัด
196 โกลเด้นไทม์เอ็นเตอร์ไพร์ส 60,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท โกลเด้นไทม์เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
197 โชคดี น้ำมันปาล์ม 200,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท โชคดี น้ำมันปาล์ม จำกัด
198 โอทาโก้ 100,000,000 สิเกา ตรัง บริษัท โอทาโก้ จำกัด
199 โอพีจีเทค 400,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
200 โอเลอีน แอนด์ เอ็นเนอร์จี แอสโซซิเอท 5,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท โอเลอีน แอนด์ เอ็นเนอร์จี แอสโซซิเอท จำกัด
201 ไทย โกลเด้น ออยล์ 100,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ไทย โกลเด้น ออยล์ จำกัด
202 ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ 400,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด
203 ไทยรุ่งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 10,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ไทยรุ่งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
204 ไทยศรีทอง 410,000,000 ลำทับ กระบี่ บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด
205 ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ 110,000,000 ลำทับ กระบี่ บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด
206 ไทยอุดม อโกร อินดัสทรี 30,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ไทยอุดม อโกร อินดัสทรี จำกัด
207 ไทยเจริญน้ำมันปาล์ม 60,000,000 อัมพวา สมุทรสงคราม บริษัท ไทยเจริญน้ำมันปาล์ม จำกัด
208 ไทยโกลเด้นอุตสาหกรรมปาล์ม 3,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ไทยโกลเด้นอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด
209 ไบโอ สตอรี่ กรุ๊ป 65,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท ไบโอ สตอรี่ กรุ๊ป จำกัด
210 ไบโอเทคออยล์ 180,000,000 เขาพนม กระบี่ บริษัท ไบโอเทคออยล์ จำกัด
211 ไพศาล ปาล์มออยล์ 1,000,000 พระแสง สุราษฎร์ธานี บริษัท ไพศาล ปาล์มออยล์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ