รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกถั่วเหลือง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกถั่วเหลือง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ถั่วเหลืองทรายซอ 100,000 ขอนแก่น ชุมแพ
2 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแปลงใหญ่ บ้านดอน บ้านหอย 100,000 ขอนแก่น ชุมแพ
3 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองท่าน้าว 100,000 น่าน ภูเพียง


ข้อมูลผู้ประกอบการ