รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกถั่วเหลือง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกถั่วเหลือง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ศูนย์เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองท่าน้าว 100,000 ภูเพียง น่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองท่าน้าว


ข้อมูลผู้ประกอบการ