รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีนิชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
2 ดาวเหนือเมืองแพร่ 1,000,000 แพร่ ร้องกวาง
3 ทิพย์ไทยวนาภัณฑ์ 1,000,000 น่าน เมืองน่าน
4 ไท.ซี.เอ็ม.เอส.สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
5 บินเดี่ยวปาล์ม 5,000,000 นครศรีธรรมราช ปากพนัง
6 แปลงใหญ่ถั่วลิสง 100,000 ยโสธร ค้อวัง
7 แปลงใหญ่ถั่วลิสงบ้านสังข์ 100,000 ยโสธร ค้อวัง
8 สวนปาล์มธรรมชาติ 70,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์
9 ออล อะเบาท์ ออร์แกนิค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
10 ฮั่วซุ่นหลี 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา


ข้อมูลผู้ประกอบการ