รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวจ้าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวจ้าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 3ส. สมาร์ท ฟาร์ม 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
2 กล้า แกร่ง เพาะกล้า 1,000,000 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว
3 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวช่องกุ่ม 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
4 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อ้อย ท่าม่วง 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
5 กลุ่มข้าวแปลงใหญ่หนองหมากฝ้าย 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
6 กลุ่มข้าวหอมนาอิน 500,000 อุตรดิตถ์ พิชัย
7 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ชุมชน ต.หนองม้า 40,000 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ
8 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.นาซาว 60,000 น่าน เมืองน่าน
9 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่8 โจดม่วง 33,500 ศรีสะเกษ ศิลาลาด
10 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านภูดิน 1,000,000 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม
11 กลุ่มนาแปลงใหญ่จารพัตโซน 2 50,000 สุรินทร์ ศีขรภูมิ
12 กลุ่มนาแปลงใหญ่ดอนยาวใหญ่ 500,000 นครราชสีมา โนนแดง
13 กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนแดง 50,000 นครราชสีมา โนนแดง
14 กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนตาเถร 500,000 นครราชสีมา โนนแดง
15 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกาะแก้ว 28,500 พิจิตร ทับคล้อ
16 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนบก 1,000,000 อุบลราชธานี นาตาล
17 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านร่องเตย ต.โพธิ์ทอง 50,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
18 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหัวนา 10,800 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
19 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านใหม่สะแกสามัคคี ม.2.4 100,000 บุรีรัมย์ ห้วยราช
20 กลุ่มนาแปลงใหญ่เมืองแก้ว 30,000 สุรินทร์ รัตนบุรี
21 กลุ่มนาแปลงใหญ่วังหิน 500,000 นครราชสีมา โนนแดง
22 กลุ่มนาแปลงใหญ่สำพะเนียง 500,000 นครราชสีมา โนนแดง
23 กลุ่มนาอินทรีย์บ้านปรือ 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
24 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.กำแพง 1,000,000 สตูล ละงู
25 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.น้ำผุด 100,000 สตูล ละงู
26 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ละลมใหม่พัฒนา 500,000 นครราชสีมา โชคชัย
27 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.10 บ้านหัวดง 15,000 อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
28 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.2 ต.ไร่สีสุก 10,000 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม
29 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.6 ต.นาเวียง 15,000 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม
30 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.6 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา 100,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
31 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ม.9 ต.ไร่สีสุก 10,000 อำนาจเจริญ เสนางคนิคม
32 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่10ต.ดอนชมพู 300,000 นครราชสีมา โนนสูง
33 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวคลองอุดมชลจร ฉะเชิงเทรา 30,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
34 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าววังโป่ง 10,000 เพชรบูรณ์ วังโป่ง
35 กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ต.น้ำผุด 100,000 สตูล ละงู
36 กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังห้วยขุนราม 100,000 ลพบุรี พัฒนานิคม
37 กลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ไพศาลี 3,000 นครสวรรค์ ไพศาลี
38 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกโต่ง 500,000 สุรินทร์ ชุมพลบุรี
39 กลุ่มยางพารา โคกกกม่วง 50,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
40 กลุ่มยางพารา ท่าสีดาสามัคคี 50,000 ร้อยเอ็ด หนองพอก
41 กลุ่มยางพาราแปลงใหญ่ยั่งยืน 6,000 เชียงราย เชียงแสน
42 กลุ่มรักถิ่นเกิด นาแปลงใหญ่ 1,000,000 เชียงราย แม่สาย
43 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเชือกกลาง หมู่7 20,000 ศรีสะเกษ ราษีไศล
44 การันต์ทรัพย์เพิ่มพูน 1,000,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
45 กีนคีน ฟาร์ม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
46 กุดเพียขอมร่วมใจพัฒนา 5,900 ขอนแก่น ชนบท
47 กู๊ด เฟรนด์ ออร์คิด 4,000,000 นครปฐม สามพราน
48 เกษตรกรข้าวหอม กุดประทาย 100,000 อุบลราชธานี เดชอุดม
49 เกษตรแปลงใหญ่กู่สวนแตง 100,000 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์
50 เกษตรแปลงใหญ่ข้าว ต.โพนเมืองน้อย 15,000 อำนาจเจริญ หัวตะพาน
51 เกษตรแปลงใหญ่ข้าวไทยสามัคคี 100,000 บุรีรัมย์ หนองหงส์
52 เกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 95 หมู่ 7 2,000,000 ขอนแก่น พระยืน
53 เกษตรแปลงใหญ่ข้าวหนองแสง 100,000 บุรีรัมย์ นาโพธิ์
54 เกษตรแปลงใหญ่เขาคอก 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
55 เกษตรแปลงใหญ่โคกปราสาทพัฒนา 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
56 เกษตรแปลงใหญ่โคกมะม่วง 100,000 บุรีรัมย์ ปะคำ
57 เกษตรแปลงใหญ่โคกสว่าง 100,000 บุรีรัมย์ หนองกี่
58 เกษตรแปลงใหญ่จรเข้มาก 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
59 เกษตรแปลงใหญ่ดอนอะราง 100,000 บุรีรัมย์ หนองกี่
60 เกษตรแปลงใหญ่ตาจง 100,000 บุรีรัมย์ ละหานทราย
61 เกษตรแปลงใหญ่ทองหลาง 100,000 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์
62 เกษตรแปลงใหญ่ท่าโพธิ์ชัย 100,000 บุรีรัมย์ หนองกี่
63 เกษตรแปลงใหญ่ท้ายทุ่ง 19,000 พิจิตร ทับคล้อ
64 เกษตรแปลงใหญ่ทุ่งกระตาดพัฒนา 100,000 บุรีรัมย์ หนองกี่
65 เกษตรแปลงใหญ่ทุ่งสว่าง 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
66 เกษตรแปลงใหญ่ไทยเจริญ 100,000 บุรีรัมย์ ปะคำ
67 เกษตรแปลงใหญ่โนนดินแดง 100,000 บุรีรัมย์ โนนดินแดง
68 เกษตรแปลงใหญ่บ้านกระโดน 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
69 เกษตรแปลงใหญ่บ้านกะนัง 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
70 เกษตรแปลงใหญ่บ้านกาบอัก 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
71 เกษตรแปลงใหญ่บ้านขาม 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
72 เกษตรแปลงใหญ่บ้านโคกกลาง 100,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
73 เกษตรแปลงใหญ่บ้านโคกประเดียก 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
74 เกษตรแปลงใหญ่บ้านโคกปราสาท 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
75 เกษตรแปลงใหญ่บ้านโคกสะอาด 100,000 บุรีรัมย์ ละหานทราย
76 เกษตรแปลงใหญ่บ้านโคกสะอาดน้อย 100,000 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ
77 เกษตรแปลงใหญ่บ้านจรอกใหญ่ 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
78 เกษตรแปลงใหญ่บ้านจาน 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
79 เกษตรแปลงใหญ่บ้านดู่ 100,000 บุรีรัมย์ นาโพธิ์
80 เกษตรแปลงใหญ่บ้านตะโกตาพิ 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
81 เกษตรแปลงใหญ่บ้านตะครอง 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
82 เกษตรแปลงใหญ่บ้านถนนขาด 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
83 เกษตรแปลงใหญ่บ้านทุ่งสว่าง 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
84 เกษตรแปลงใหญ่บ้านโนนเจริญ 100,000 บุรีรัมย์ บ้านด่าน
85 เกษตรแปลงใหญ่บ้านบัวถนน 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
86 เกษตรแปลงใหญ่บ้านบุ 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
87 เกษตรแปลงใหญ่บ้านปังกู 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
88 เกษตรแปลงใหญ่บ้านโพธิ์ไทร 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
89 เกษตรแปลงใหญ่บ้านไพบูลย์ 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
90 เกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองเก็ม 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
91 เกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองนา 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
92 เกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองไผ่ 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
93 เกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองสระ 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
94 เกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองหมี 100,000 บุรีรัมย์ ละหานทราย
95 เกษตรแปลงใหญ่บ้านหัวช้าง 100,000 บุรีรัมย์ กระสัง
96 เกษตรแปลงใหญ่ประทัดบุ 100,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย
97 เกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังหนองน้ำใส 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
98 เกษตรแปลงใหญ่เย้ยปราสาท 100,000 บุรีรัมย์ หนองกี่
99 เกษตรแปลงใหญ่ระเบิกขาม 100,000 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์
100 เกษตรแปลงใหญ่ส้มป่อย 100,000 บุรีรัมย์ โนนดินแดง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ