รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวเหนียว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวเหนียว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ขันติณัญญ์ ฟาร์ม 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท ขันติณัญญ์ ฟาร์ม จำกัด
2 พรรณวิชญ์ เทรดดิ้ง 2,000,000 สูงเม่น แพร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณวิชญ์ เทรดดิ้ง
3 สุพรีม แพนโนฟลอร่า 30,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท สุพรีม แพนโนฟลอร่า จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ