รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชจำพวกรากและหัว (ยกเว้นมันสำปะหลัง)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชจำพวกรากและหัว (ยกเว้นมันสำปะหลัง)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ศราวุธ ยางพารา 3,000,000 ขุนหาญ ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศราวุธ ยางพารา
2 ไทยพัฒนาการเกษตรริมโขง 2,000,000 อมก๋อย เชียงใหม่ บริษัท ไทยพัฒนาการเกษตรริมโขง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ