รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมันสำปะหลัง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมันสำปะหลัง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 789 สมาร์ท ฟาร์เมอร์ส 31,000,000 เชียงราย เชียงของ
2 กรทอง โลจิสติกส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
3 กลุ่มปลูกมันสำปะหลังบ้านบัว 713 1,000,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
4 กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง บ้านปง 32,000 ลำปาง เมืองลำปาง
5 กลุ่มมันเมืองเพีย 40,000 อุดรธานี กุดจับ
6 กลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ต. หนองบัวตะเกียด 200,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
7 กลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ต. หนองหัวแรต 200,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก
8 เกษตรกรรมแปลงใหญ่ป่าอ้อ 21,000 อุทัยธานี ลานสัก
9 เกษตรแปลงใหญ่บุกระสัง 100,000 บุรีรัมย์ หนองกี่
10 เกษตรแปลงใหญ่ปะคำ 100,000 บุรีรัมย์ ปะคำ
11 เกษตรแปลงใหญ่เมืองฝ้าย 100,000 บุรีรัมย์ หนองหงส์
12 เกษตรแปลงใหญ่ลำนางรอง 100,000 บุรีรัมย์ โนนดินแดง
13 เกษตรแปลงใหญ่หนองแวงลำปะเทีย 100,000 บุรีรัมย์ ละหานทราย
14 เกษตรแปลงใหญ่หนองสังข์รุ่งเรืองทรัพย์ 50,000 สระแก้ว อรัญประเทศ
15 คัสสาวา แลนด์ 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
16 เจริญพรพลังงาน 380,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
17 โชคบุตรดี กู๊ด ไรซ์ 11,000,000 กำแพงเพชร ลานกระบือ
18 โชคอำนวยพูลผล 100,000 อุทัยธานี สว่างอารมณ์
19 ซีดีซี พิมาน 36,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
20 ตั้งไท้เส็ง พืชผล 5,000,000 นครราชสีมา ครบุรี
21 ไทเกอร์วู๊ด(2017) 800,000 เลย ท่าลี่
22 ธนกฤตรุ่งเรือง888 5,000,000 เชียงราย แม่สาย
23 นาสวรรค์มันแปลงใหญ่ 30,000 กาฬสินธุ์ ดอนจาน
24 เนรมิตพืชผล 20,000,000 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
25 บุญเอนก 540,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
26 แปลงใหญ่บ้านเขาลูกช้าง 50,000 สระแก้ว ตาพระยา
27 แปลงใหญ่มันบ้านหนองขี้เห็นหมู่ 6 6,200 ขอนแก่น โนนศิลา
28 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ละลมใหม่พัฒนา 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
29 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.วังสมบูรณ์ 10,000 สระแก้ว วังสมบูรณ์
30 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.สวนเมี่ยง 500,000 พิษณุโลก ชาติตระการ
31 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง นิคมลำนารายณ์ 20,000 ลพบุรี ชัยบาดาล
32 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 1,000 สระแก้ว เขาฉกรรจ์
33 แปลงใหญ่มันสำปะหลังกระจาย 36,000 ยโสธร ป่าติ้ว
34 แปลงใหญ่มันสำปะหลังกุงเก่า 30,000 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท
35 แปลงใหญ่มันสำปะหลังโคกนาโก 20,000 ยโสธร ป่าติ้ว
36 แปลงใหญ่มันสำปะหลังทุ่งพระยา 20,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
37 แปลงใหญ่มันสำปะหลังทุ่งสบก 20,000 ปราจีนบุรี ประจันตคาม
38 แปลงใหญ่มันสำปะหลังบึงนาเรียง 30,000 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก
39 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่ 10 30,000 กาฬสินธุ์ ดอนจาน
40 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่5 30,000 กาฬสินธุ์ ดอนจาน
41 พีเอช.ดี.เชียงราย 60,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
42 มันแปลงใหญ่บ้านปางไม้ ต.บ้านราษฎร์ 500,000 นครราชสีมา เสิงสาง
43 มันรวย 15,300 ขอนแก่น เขาสวนกวาง
44 มันสำปะหลังทัพหลวง 30,000 อุทัยธานี บ้านไร่
45 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ ต. โนนเมืองพัฒนา 200,000 นครราชสีมา ด่านขุนทด
46 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ ทัพราช 50,000 สระแก้ว ตาพระยา
47 มันสำปะหลังแปลงใหญ่ บ้านเขาพระ 36,400 พิจิตร ทับคล้อ
48 มันสำปะหลังแปลงใหญ่แก่งลาด ต.ห้วยเฮี้ย 500,000 พิษณุโลก นครไทย
49 ยุทธนา การเกษตร 1,000,000 บุรีรัมย์ พุทไธสง
50 รุ่งทรัพย์การเกษตร 15,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
51 ล้วนสมบูรณ์ผล 1,200,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
52 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.11 ต.บ้านเจียง 30,000 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล
53 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.8 ต.เจาทอง 15,000 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล
54 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านสนามบิน 10,000 อุทัยธานี หนองฉาง
55 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปมันสำปะหลัง ต.ชอนสารเดช 10,000 ลพบุรี หนองม่วง
56 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง จำปี 50,000 อุดรธานี ศรีธาตุ
57 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตาดทอง 50,000 อุดรธานี ศรีธาตุ
58 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง หมู่ 8 ศรีธาตุ 50,000 อุดรธานี ศรีธาตุ
59 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โคกสะอาด 35,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
60 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.น้ำไคร้ 300,000 อุตรดิตถ์ น้ำปาด
61 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โนนแดง ชัยภูมิ 33,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
62 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ภูแลนคา 56,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
63 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.วังตะเฆ่ 30,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
64 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โสกปลาดุก 35,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
65 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง บ้านวังกำแพง บ้านหนองกระทุ่ม (ม.2 ม.3 ม.11) 37,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
66 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.2 ต.นางาม 200,000 ขอนแก่น มัญจาคีรี
67 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.3 ต.ตลาดแร้ง 103,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
68 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.3 ต.หนองขาม 54,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
69 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.5 ต.ตลาดแร้ง 40,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
70 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หนองฉิม 33,000 ชัยภูมิ เนินสง่า
71 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านเขื่อนลั่น 44,000 ชัยภูมิ ซับใหญ่
72 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านโปร่งเกตุ หมู่ 2 ต.ท่ากูบ 51,000 ชัยภูมิ ซับใหญ่
73 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านม่วงเงาะ ม.4 32,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
74 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านยางบง 31,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
75 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านวังกุง 46,000 ชัยภูมิ ซับใหญ่
76 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านหนองนกเขียน 50,000 ชัยภูมิ ซับใหญ่
77 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังห้วยต้อน 30,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
78 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อย หมู่ 4 10,300 ชัยภูมิ หนองบัวแดง
79 วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่ 25 หมู่ที่ 3 1,000,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
80 วิสาหกิจชุมชนมันแปลงใหญ่บ้านหนองตะครอง 6,700 ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์
81 วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังบ้านบุฉนวน 37,000 ชัยภูมิ ซับใหญ่
82 วิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่บ้านสามพันตา 76,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
83 อาร์ แอนด์ พี คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
84 อิมเพรส ฟาร์มมิ่ง 70,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
85 เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม 5,000,000 ระยอง เมืองระยอง


ข้อมูลผู้ประกอบการ