รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกอ้อย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกอ้อย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ตลาดสมดุล (หัวหิน) 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ตลาดสมดุล (หัวหิน) จำกัด
2 ทรัพย์สุริวงศ์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์สุริวงศ์ จำกัด
3 ทุนมิตรสยาม 120,000,000 ภูเขียว ชัยภูมิ บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด
4 นัตตชา เพิ่มผล 500,000 ภูผาม่าน ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัตตชา เพิ่มผล
5 อารีย์กิจเกษตร 90,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อารีย์กิจเกษตร จำกัด
6 อิสาณเอนเทอร์ไพรส์ 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อิสาณเอนเทอร์ไพรส์ จำกัด
7 เกษตรอุตสาหกรรมทหารไทย 2,500,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เกษตรอุตสาหกรรมทหารไทย จำกัด
8 เนตรจรัสแสง 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรจรัสแสง
9 เนเชอรัล กรีน 500,000 โกรกพระ นครสวรรค์ บริษัท เนเชอรัล กรีน จำกัด
10 ไร่คุณย่าสีคม 1,000,000 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่คุณย่าสีคม
11 ไร่ด่านช้าง 60,000,000 ด่านช้าง สุพรรณบุรี บริษัท ไร่ด่านช้าง จำกัด
12 ไร่อ้อยมิตรผล 10,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล จำกัด
13 ไร่อีสาน 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไร่อีสาน จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ