รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกอ้อย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกอ้อย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ต.บ้านฝาง 1,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
2 กลุ่มผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ ต.โคกม่วง 500,000 หนองบัวลำภู โนนสัง
3 กลุ่มอ้อยแปลงใหญ่หนองแสงทุ่งดงดิบ 1,000,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
4 เกษตรแปลงใหญ่นาโพธิ์ 100,000 บุรีรัมย์ นาโพธิ์
5 เกษตรอุตสาหกรรมทหารไทย 2,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
6 ตลาดสมดุล (หัวหิน) 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
7 ทุนมิตรสยาม 120,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
8 น้ำตาลวิบูลย์ 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
9 น้ำหวานการเกษตร 8,400 ขอนแก่น ชนบท
10 เนเชอรัล กรีน 500,000 นครสวรรค์ โกรกพระ
11 เนตรจรัสแสง 2,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
12 แปลงใหญ่ไร่อ้อยวชิรบารมี 3,500 พิจิตร วชิรบารมี
13 แปลงใหญ่อ้อย 69 หมู่ที่ 5 1,000,000 ขอนแก่น บ้านไผ่
14 แปลงใหญ่อ้อย ทุ่งมหาเจริญ 50,000 สระแก้ว วังน้ำเย็น
15 แปลงใหญ่อ้อย หนองไผ่ 100,000 ขอนแก่น ชุมแพ
16 แปลงใหญ่อ้อยคีรีมาศ 30,000 สุโขทัย คีรีมาศ
17 แปลงใหญ่อ้อยโคกสูง 30,000 สระแก้ว โคกสูง
18 แปลงใหญ่อ้อยประชารัฐบ้านดง 25,000 ขอนแก่น บ้านแฮด
19 แปลงใหญ่อ้อยเมืองอำนาจเจริญ 65,500 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
20 แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.1 ต.สระพัง 38,000 ชัยภูมิ บ้านแท่น
21 แปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านเนินสะเดา 1,000,000 สุโขทัย คีรีมาศ
22 แปลงใหญ่อ้อยสำราญ 30,000 กาฬสินธุ์ สามชัย
23 แปลงใหญ่อ้อยหนองม่วง 30,000 สระแก้ว โคกสูง
24 เพิ่มทองรุ่งเรือง 1,000,000 นครสวรรค์ พยุหะคีรี
25 ไร่คุณย่าสีคม 1,000,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
26 ไร่ด่านช้าง 60,000,000 สุพรรณบุรี ด่านช้าง
27 ไร่อีสาน 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
28 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ หมู่ 3 บ้าน คลองตะเคียนเตี้ย 10,000 อุทัยธานี หนองฉาง
29 วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ หมู่3 ห้วยโจด 100,000 ขอนแก่น กระนวน
30 วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่อ้อย หมู่ 2 ต.โนนสะอาด 30,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
31 วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่อ้อยโนนม่วง 48,000 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง
32 วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่อ้อยโนนเมือง 38,300 หนองบัวลำภู นากลาง
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอ้อยแปลงใหญ่หนองสังข์ 31,000 ชัยภูมิ แก้งคร้อ
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย ม.10 ต.ตลาดแร้ง 48,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยบ้านหินกอง 33,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน 99 หมู่ที่ 9 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสาร
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.1 ต.หนองขาม 33,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อย หมู่ 13 บ้านกระชอน 20,000 อุทัยธานี หนองฉาง
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานคุณภาพ ต.ชอนสารเดช 10,000 ลพบุรี หนองม่วง
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ 156 หมู่ที่ 8 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสาร
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ ต.โนนแดง 30,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ ต.รังงาม 31,000 ชัยภูมิ เนินสง่า
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่บ้านลาด 30,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ 32,000 ชัยภูมิ เทพสถิต
45 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ กลุ่มปลูกอ้อยบ้านคำโซ่ 100,000 ขอนแก่น มัญจาคีรี
46 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว บ้านแห่ บ้านมาลา บ้านนาดอกไม้ 100,000 ขอนแก่น ชุมแพ
47 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยทุ่งมหาชัย 30,000 สุโขทัย ศรีนคร
48 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยม.7 42,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
49 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยโรงงานคลองยาง 1,000,000 สุโขทัย สวรรคโลก
50 วิสาหกิจชุมชนลานอ้อยชุมชนนาเตย 1,000,000 อุดรธานี บ้านผือ
51 วิสาหกิจชุมชนศูนย์อ้อยหายโศก 1,000,000 อุดรธานี บ้านผือ
52 วิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ 162 หมู่ที่ 9 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสาร
53 วิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ 200 หมู่ที่ 3 1,000,000 ชัยภูมิ คอนสาร
54 วิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ บ.โนนคูณ ม.1 37,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
55 วิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ ม.8 ต.ลาดใหญ่ 30,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
56 วิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ หนองกรด-บึงปลาทู 2,000 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย
57 วิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ทุ่งพล้อ 35,000 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
58 วิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ม.7บ้านชีลองกลาง 30,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
59 วิสาหกิจผู้ปลูกอ้อยบ้านนาสีนวล 200,000 สกลนคร เจริญศิลป์
60 ส่งเสริมอาชีพการเกษตร บ้านโนนชาติ 100,000 ขอนแก่น ชุมแพ
61 สหเมืองแก่นการเกษตร 3,000,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
62 หนองแวงน้อยอ้อยและน้ำตาล 3,000 ขอนแก่น โนนศิลา
63 อ้อยนครภู 5,000 ขอนแก่น หนองเรือ
64 อ้อยแปลงใหญ่ 89 นครชุม 100,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
65 อ้อยแปลงใหญ่เขาสวนกวาง 8,000 ขอนแก่น เขาสวนกวาง
66 อ้อยแปลงใหญ่นาอุดม 50,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
67 อ้อยแปลงใหญ่บ้านเขาเกล็ด 20,000 ชัยนาท หนองมะโมง
68 อ้อยแปลงใหญ่บ้านวังรี 1,000,000 สระแก้ว วัฒนานคร
69 อ้อยแปลงใหญ่บ้านเสารีก 8,000 อำนาจเจริญ พนา
70 อ้อยและพืชผลทางการเกษตรลำพญา 1,000,000 สระบุรี มวกเหล็ก
71 อ้อยสวยบ้านอาเกียน 1,000,000 บุรีรัมย์ สตึก
72 อารีย์กิจเกษตร 90,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
73 อิสาณเอนเทอร์ไพรส์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
74 เอส.พี. สหเจริญกรุ๊ป65 1,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล


ข้อมูลผู้ประกอบการ