รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกอ้อย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกอ้อย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ตลาดสมดุล (หัวหิน) 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน บริษัท ตลาดสมดุล (หัวหิน) จำกัด
2 ทรัพย์สุริวงศ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ทรัพย์สุริวงศ์ จำกัด
3 ทุนมิตรสยาม 120,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด
4 นัตตชา เพิ่มผล 500,000 ขอนแก่น ภูผาม่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัตตชา เพิ่มผล
5 อารีย์กิจเกษตร 90,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท อารีย์กิจเกษตร จำกัด
6 อิสาณเอนเทอร์ไพรส์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท อิสาณเอนเทอร์ไพรส์ จำกัด
7 เกษตรอุตสาหกรรมทหารไทย 2,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท เกษตรอุตสาหกรรมทหารไทย จำกัด
8 เนตรจรัสแสง 2,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรจรัสแสง
9 เนเชอรัล กรีน 500,000 นครสวรรค์ โกรกพระ บริษัท เนเชอรัล กรีน จำกัด
10 ไร่คุณย่าสีคม 1,000,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร่คุณย่าสีคม
11 ไร่ด่านช้าง 60,000,000 สุพรรณบุรี ด่านช้าง บริษัท ไร่ด่านช้าง จำกัด
12 ไร่อ้อยมิตรผล 10,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท ไร่อ้อยมิตรผล จำกัด
13 ไร่อีสาน 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท ไร่อีสาน จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ