รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกยาสูบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกยาสูบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 พิมพิมล ประภารุ่งโรจน์ 2,000,000 ยะลา เมืองยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพิมล ประภารุ่งโรจน์
2 สยามโฟร์คิงอินดัสตรีส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท สยามโฟร์คิงอินดัสตรีส์ จำกัด
3 เวิลด์ โทแบคโค โปรดักส์ 20,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน บริษัท เวิลด์ โทแบคโค โปรดักส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ