รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกยาสูบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกยาสูบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 420 ออร์แกนิคชาชง 1,000,000 นครปฐม สามพราน
2 เวิลด์ โทแบคโค โปรดักส์ 20,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
3 สยามโฟร์คิงอินดัสตรีส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
4 เอ็นเอสดี อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต แอนด์ ทรานสปอร์ต 1,000,000 กระบี่ ปลายพระยา
5 เอสดี ยาสูบ ตราเสือดาว 1,000,000 พะเยา ปง


ข้อมูลผู้ประกอบการ