รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกฝ้าย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกฝ้าย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ราชาตะพานหิน 15,000,000 พิจิตร ตะพานหิน


ข้อมูลผู้ประกอบการ