รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 เคแม็ก ไบโอเทค 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท เคแม็ก ไบโอเทค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ