รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ หนองผักแว่น 100,000 ลพบุรี ท่าหลวง
2 ข้าวโพดแปลงใหญ่567ตาก 100,000 ตาก สามเงา
3 ข้าวโพดแปลงใหญ่เคเอ็มดีตาก 100,000 ตาก สามเงา
4 เจริญทรัพย์ดีละ 1,000,000 เชียงราย แม่ลาว
5 เชียงใหม่สุขนิวัฒน์ 600,000 เชียงใหม่ หางดง
6 ดี ทู อินโนเวชั่น กรีน เทค 50,000 พะเยา เชียงม่วน
7 ไตรเมล็ดพันธุ์ 3,300,000 เชียงใหม่ สันทราย
8 แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 60,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
9 แปลงใหญ่ ข้าวโพดตัดสด ต.หัวลำ 500,000 ลพบุรี ท่าหลวง
10 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.บ้านดง 500,000 พิษณุโลก ชาติตระการ
11 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ป่าแดง 500,000 พิษณุโลก ชาติตระการ
12 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ระเริง 100,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
13 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านปละ 30,000 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ
14 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซับสนุ่นปี61 15,000 สระบุรี มวกเหล็ก
15 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มวกเหล็ก 500,000 สระบุรี มวกเหล็ก
16 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลำพญากลาง 500,000 สระบุรี มวกเหล็ก
17 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลำสมพุง 15,000 สระบุรี มวกเหล็ก
18 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สองคอน 100,000 สระบุรี แก่งคอย
19 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หนองย่างเสือ 20,000 สระบุรี มวกเหล็ก
20 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาวังตะเคียน 300,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
21 ฟาร์มไซโล ฟาร์มโปรดักท์ 5,000,000 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
22 ลองยังฟู้ด 888 2,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.7 ต.วังทอง 44,000 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล
24 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองกอก 30,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกและแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ชอนสารเดช 10,000 ลพบุรี หนองม่วง
26 วิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ธารเกษม 300,000 สระบุรี พระพุทธบาท
27 วิสาหกิจชุมชนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่หินซ้อน 500,000 สระบุรี แก่งคอย
28 วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแปลงใหญ่หินซ้อน 500,000 สระบุรี แก่งคอย
29 สวนสมบูรณ์ 700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
30 เอ็นเนอร์เจติค ฟอร์เรสทรี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก


ข้อมูลผู้ประกอบการ