รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 เชียงใหม่สุขนิวัฒน์ 600,000 เชียงใหม่ หางดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุขนิวัฒน์
2 เอ็นเนอร์เจติค ฟอร์เรสทรี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก บริษัท เอ็นเนอร์เจติค ฟอร์เรสทรี้ จำกัด
3 ไตรเมล็ดพันธุ์ 3,300,000 เชียงใหม่ สันทราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรเมล็ดพันธุ์


ข้อมูลผู้ประกอบการ