รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระดุมเม็ดแรก 1,000,000 พัทลุง กงหรา
2 กำแพงเพชรอะกรี อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กำแพงเพชร ปางศิลาทอง
3 ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 1,000,000 พังงา ตะกั่วทุ่ง
4 ผนึกกำลัง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
5 พามธิเลียน 2,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
6 พี ซี เอ็ม ฟาร์ม 35,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
7 เพชรรุ่งเรือง888 1,000,000 พิษณุโลก นครไทย
8 เพาเวอร์ 9 ดีเวลลอปเมนท์ 3,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
9 หนองคาย กรุ๊ป แอนด์ ฟาร์ม 1,500,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
10 ฮุ่ยหนง อโกร 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร


ข้อมูลผู้ประกอบการ