รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 1,000,000 พังงา ตะกั่วทุ่ง บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด
2 พี ซี เอ็ม ฟาร์ม 35,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท พี ซี เอ็ม ฟาร์ม จำกัด
3 วาย.ที.ซัพพลาย เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท วาย.ที.ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด
4 เดอะ เวจจี้ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท เดอะ เวจจี้ จำกัด
5 เนเปียร์กรีนเอนเนอจี 1,000,000 ลำปาง แม่ทะ บริษัท เนเปียร์กรีนเอนเนอจี จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ