รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีน ฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท กรีน ฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2 งามศิริการเกษตร 1,000,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด งามศิริการเกษตร
3 ซิลิคอน วัลเลย์ 20,000,000 พล ขอนแก่น บริษัท ซิลิคอน วัลเลย์ จำกัด
4 ธนนรินทร์ 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท ธนนรินทร์ จำกัด
5 ธนพลไพบูลย์ 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนพลไพบูลย์ จำกัด
6 นรากาญฟาร์ม (2562) 3,300,000 ยี่งอ นราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรากาญฟาร์ม (2562)
7 บางเลนการเกษตร 20,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท บางเลนการเกษตร จำกัด
8 ฟิวเจอร์ ฟีด อินเตอร์ 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ฟิวเจอร์ ฟีด อินเตอร์ จำกัด
9 มายา อินเตอร์เทรด 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท มายา อินเตอร์เทรด จำกัด
10 มีดี ไฮโดร ฟาร์ม 2,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท มีดี ไฮโดร ฟาร์ม จำกัด
11 รวมสุวรรณ 330,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท รวมสุวรรณ จำกัด
12 วี.บี.อะกรีคัลเจอร์ 1,000,000 องครักษ์ นครนายก บริษัท วี.บี.อะกรีคัลเจอร์ จำกัด
13 วี.เอส.เอส. (1989) 40,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท วี.เอส.เอส. (1989) จำกัด
14 ศุภนิจ ออร์แกนิค 600,000 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภนิจ ออร์แกนิค
15 สวนไผ่สุขดี 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนไผ่สุขดี
16 สำปะ ไรซ์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท สำปะ ไรซ์ จำกัด
17 หลุง เทียน 1,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท หลุง เทียน จำกัด
18 อธิคมการเกษตร 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท อธิคมการเกษตร จำกัด
19 อาบาคัส ซีดส์ 14,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท อาบาคัส ซีดส์ จำกัด
20 อุทัยการเกษตร 2,000,000 แม่ระมาด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยการเกษตร
21 เกรียงไทยค้าพืช 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เกรียงไทยค้าพืช จำกัด
22 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร 1,480,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
23 เจริญโภคภัณฑ์พัฒนาการเกษตร 7,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
24 เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ 2,075,400,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
25 เดอะ กรีน เฮอริเทจ 370,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เดอะ กรีน เฮอริเทจ จำกัด
26 เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม 3,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด
27 เวนชัวร่า อินดัสตรี้ 27,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เวนชัวร่า อินดัสตรี้ จำกัด
28 เอ็กซ์โซติค แลนด์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็กซ์โซติค แลนด์ จำกัด
29 เอ็กเซลเลนท์ โกรว์ท 2,000,000 หางดง เชียงใหม่ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ โกรว์ท จำกัด
30 เอ็นดีเวอร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอ็นดีเวอร์ จำกัด
31 เอสแอนด์ดับบลิว อะโกร เทค 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท เอสแอนด์ดับบลิว อะโกร เทค จำกัด
32 เอแอนด์จี ออร์แกนิค 1,000,000 บางมูลนาก พิจิตร บริษัท เอแอนด์จี ออร์แกนิค จำกัด
33 ไทย เฮมพ์พันธุ์ 4,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย เฮมพ์พันธุ์ จำกัด
34 ไทย แคนนาเทค 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย แคนนาเทค จำกัด
35 ไทยเหลียนฮั้วการเกษตร 10,000,000 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเหลียนฮั้วการเกษตร จำกัด
36 ไทยโปรดักส์ดิสทริบิวเทอร์ 5,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยโปรดักส์ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด
37 ไพบูลย์การเกษตร 1,000,000 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี บริษัท ไพบูลย์การเกษตร จำกัด
38 ไพร์ม วู้ด แพลนเตชั่น 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไพร์ม วู้ด แพลนเตชั่น จำกัด
39 ไร่ น้ำเหนือ - ภูเรือ รีสอร์ท 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไร่ น้ำเหนือ - ภูเรือ รีสอร์ท จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ