รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรีน ฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บริษัท กรีน ฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2 งามศิริการเกษตร 1,000,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด งามศิริการเกษตร
3 ซิลิคอน วัลเลย์ 20,000,000 ขอนแก่น พล บริษัท ซิลิคอน วัลเลย์ จำกัด
4 ธนนรินทร์ 1,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ บริษัท ธนนรินทร์ จำกัด
5 ธนพลไพบูลย์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท ธนพลไพบูลย์ จำกัด
6 นรากาญฟาร์ม (2562) 3,300,000 นราธิวาส ยี่งอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรากาญฟาร์ม (2562)
7 บางเลนการเกษตร 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท บางเลนการเกษตร จำกัด
8 ฟิวเจอร์ ฟีด อินเตอร์ 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท ฟิวเจอร์ ฟีด อินเตอร์ จำกัด
9 มายา อินเตอร์เทรด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท มายา อินเตอร์เทรด จำกัด
10 มีดี ไฮโดร ฟาร์ม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท มีดี ไฮโดร ฟาร์ม จำกัด
11 รวมสุวรรณ 330,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท รวมสุวรรณ จำกัด
12 วี.บี.อะกรีคัลเจอร์ 1,000,000 นครนายก องครักษ์ บริษัท วี.บี.อะกรีคัลเจอร์ จำกัด
13 วี.เอส.เอส. (1989) 40,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท วี.เอส.เอส. (1989) จำกัด
14 ศุภนิจ ออร์แกนิค 600,000 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภนิจ ออร์แกนิค
15 สวนไผ่สุขดี 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนไผ่สุขดี
16 สำปะ ไรซ์ 1,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท สำปะ ไรซ์ จำกัด
17 หลุง เทียน 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บริษัท หลุง เทียน จำกัด
18 อธิคมการเกษตร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บริษัท อธิคมการเกษตร จำกัด
19 อาบาคัส ซีดส์ 14,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท อาบาคัส ซีดส์ จำกัด
20 อุทัยการเกษตร 2,000,000 ตาก แม่ระมาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยการเกษตร
21 เกรียงไทยค้าพืช 3,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท เกรียงไทยค้าพืช จำกัด
22 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร 1,480,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
23 เจริญโภคภัณฑ์พัฒนาการเกษตร 7,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
24 เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ 2,075,400,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
25 เดอะ กรีน เฮอริเทจ 370,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท เดอะ กรีน เฮอริเทจ จำกัด
26 เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท เฟิร์ส ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด
27 เวนชัวร่า อินดัสตรี้ 27,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บริษัท เวนชัวร่า อินดัสตรี้ จำกัด
28 เอ็กซ์โซติค แลนด์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท เอ็กซ์โซติค แลนด์ จำกัด
29 เอ็กเซลเลนท์ โกรว์ท 2,000,000 เชียงใหม่ หางดง บริษัท เอ็กเซลเลนท์ โกรว์ท จำกัด
30 เอ็นดีเวอร์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท เอ็นดีเวอร์ จำกัด
31 เอสแอนด์ดับบลิว อะโกร เทค 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย บริษัท เอสแอนด์ดับบลิว อะโกร เทค จำกัด
32 เอแอนด์จี ออร์แกนิค 1,000,000 พิจิตร บางมูลนาก บริษัท เอแอนด์จี ออร์แกนิค จำกัด
33 ไทย เฮมพ์พันธุ์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท ไทย เฮมพ์พันธุ์ จำกัด
34 ไทย แคนนาเทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท ไทย แคนนาเทค จำกัด
35 ไทยเหลียนฮั้วการเกษตร 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บริษัท ไทยเหลียนฮั้วการเกษตร จำกัด
36 ไทยโปรดักส์ดิสทริบิวเทอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท ไทยโปรดักส์ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด
37 ไพบูลย์การเกษตร 1,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บริษัท ไพบูลย์การเกษตร จำกัด
38 ไพร์ม วู้ด แพลนเตชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท ไพร์ม วู้ด แพลนเตชั่น จำกัด
39 ไร่ น้ำเหนือ - ภูเรือ รีสอร์ท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท ไร่ น้ำเหนือ - ภูเรือ รีสอร์ท จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ