รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำสวนองุ่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำสวนองุ่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 99 ปาล์มส 4,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท 99 ปาล์มส จำกัด
2 ชาละวัน 25,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ชาละวัน จำกัด
3 ซิลเวอร์เลค วินยาร์ด 300,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิลเวอร์เลค วินยาร์ด จำกัด
4 วังน้ำเขียว วินยาร์ด 4,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท วังน้ำเขียว วินยาร์ด จำกัด
5 องุ่น ไทย(2018) 2,000,000 แม่สาย เชียงราย บริษัท องุ่น ไทย(2018) จำกัด
6 เอสอาร์ที อุตสาหกรรม 4,800,000 หนองบุญมาก นครราชสีมา บริษัท เอสอาร์ที อุตสาหกรรม จำกัด
7 ไอ.วี.จี. 100,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ.วี.จี. จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ