รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำสวนองุ่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การทำสวนองุ่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 99 ปาล์มส 4,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
2 ซิลเวอร์เลค วินยาร์ด 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
3 ไร่องุ่นคุณหวาน 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
4 ไร่องุ่นชาวฟ้า 500,000 เชียงราย เทิง
5 วังน้ำเขียว วินยาร์ด 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
6 เอสอาร์ที อุตสาหกรรม 4,800,000 นครราชสีมา หนองบุญมาก
7 ไอ.วี.จี. 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา


ข้อมูลผู้ประกอบการ