รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกสับปะรด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกสับปะรด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เคซีเอฟ ไผ่ขอม 25,000,000 นครปฐม บางเลน
2 ชะอำฟาร์ม 75,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
3 โชคกองทอง รุ่งเรืองกิจ 200,000 ชลบุรี พนัสนิคม
4 โชคดี โปรดิวส์ 100,000 เลย วังสะพุง
5 นวลพรรณ การเกษตร 1,000,000 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
6 บางเลนผลิตภัณฑ์ไข่ 28,500,000 นครปฐม บางเลน
7 เบตเตอร์ ฟรุ๊ตส์ 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
8 แปลงใหญ่สับปะรดบ้านน้อย 30,000 อุทัยธานี บ้านไร่
9 ฟ้าใสการเกษตร 175,000,000 นครปฐม บางเลน
10 ไร่หวานบัญชา 2,000,000 ราชบุรี บ้านคา
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ 41,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
12 วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปลงใหญ่ บ.ท่าหินโงม 34,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
13 สยาม เฟรช โปรดิวส์ 100,000 เลย วังสะพุง
14 สหฟีดมิลล์กรุงเทพ 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
15 สับปะรดบ้านน้ำดี 30,000 อุทัยธานี บ้านไร่
16 เอเซียโพลทรีย์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
17 เออีเค บรีดเดอร์ฟาร์ม 270,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม


ข้อมูลผู้ประกอบการ