รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกสับปะรด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกสับปะรด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรุงสยามฟาร์ม (1992) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท กรุงสยามฟาร์ม (1992) จำกัด
2 ชะอำฟาร์ม 75,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท ชะอำฟาร์ม จำกัด
3 บางเลนผลิตภัณฑ์ไข่ 28,500,000 นครปฐม บางเลน บริษัท บางเลนผลิตภัณฑ์ไข่ จำกัด
4 ฟาร์มของพ่อ 2,000,000 ขอนแก่น ภูเวียง บริษัท ฟาร์มของพ่อ จำกัด
5 ฟ้าใสการเกษตร 175,000,000 นครปฐม บางเลน บริษัท ฟ้าใสการเกษตร จำกัด
6 สยาม เฟรช โปรดิวส์ 100,000 เลย วังสะพุง บริษัท สยาม เฟรช โปรดิวส์ จำกัด
7 สหอีล 14,600,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท สหอีล จำกัด
8 หนองพลับการเกษตร 3,300,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท หนองพลับการเกษตร จำกัด
9 หินเหล็กไฟการเกษตร 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท หินเหล็กไฟการเกษตร จำกัด
10 เคซีเอฟ ไผ่ขอม 25,000,000 นครปฐม บางเลน บริษัท เคซีเอฟ ไผ่ขอม จำกัด
11 เออีเค บรีดเดอร์ฟาร์ม 270,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม บริษัท เออีเค บรีดเดอร์ฟาร์ม จำกัด
12 โชคดี โปรดิวส์ 100,000 เลย วังสะพุง บริษัท โชคดี โปรดิวส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ