รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกสับปะรด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกสับปะรด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรุงสยามฟาร์ม (1992) 10,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท กรุงสยามฟาร์ม (1992) จำกัด
2 ชะอำฟาร์ม 75,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ชะอำฟาร์ม จำกัด
3 บางเลนผลิตภัณฑ์ไข่ 28,500,000 บางเลน นครปฐม บริษัท บางเลนผลิตภัณฑ์ไข่ จำกัด
4 ฟาร์มของพ่อ 2,000,000 ภูเวียง ขอนแก่น บริษัท ฟาร์มของพ่อ จำกัด
5 ฟ้าใสการเกษตร 175,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ฟ้าใสการเกษตร จำกัด
6 สยาม เฟรช โปรดิวส์ 100,000 วังสะพุง เลย บริษัท สยาม เฟรช โปรดิวส์ จำกัด
7 สหอีล 14,600,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท สหอีล จำกัด
8 หนองพลับการเกษตร 3,300,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท หนองพลับการเกษตร จำกัด
9 หินเหล็กไฟการเกษตร 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท หินเหล็กไฟการเกษตร จำกัด
10 เคซีเอฟ ไผ่ขอม 25,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท เคซีเอฟ ไผ่ขอม จำกัด
11 เออีเค บรีดเดอร์ฟาร์ม 270,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท เออีเค บรีดเดอร์ฟาร์ม จำกัด
12 โชคดี โปรดิวส์ 100,000 วังสะพุง เลย บริษัท โชคดี โปรดิวส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ