รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกทุเรียน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกทุเรียน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กนกวรรณฟาร์ม 5,000,000 บรรพตพิสัย นครสวรรค์ บริษัท กนกวรรณฟาร์ม จำกัด
2 ชาโต ดูเรียน 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาโต ดูเรียน
3 ทุเรียน คิงดอม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทุเรียน คิงดอม จำกัด
4 ทุเรียน เวิลด์ 16,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทุเรียน เวิลด์ จำกัด
5 ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 5,000,000 ขุนหาญ ศรีสะเกษ บริษัท ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จำกัด
6 ธนนรวัฒน์ 5,000,000 สามชุก สุพรรณบุรี บริษัท ธนนรวัฒน์ จำกัด
7 พีเอส 8 ฟาร์ม 1,000,000 เกาะคา ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 8 ฟาร์ม
8 ศรีสุดาฟาร์ม 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท ศรีสุดาฟาร์ม จำกัด
9 เฌอชยุตม์ 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท เฌอชยุตม์ จำกัด
10 แลนด์ อ๊อฟ ทุเรียน 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท แลนด์ อ๊อฟ ทุเรียน จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ