รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกทุเรียน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกทุเรียน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กนกวรรณฟาร์ม 5,000,000 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บริษัท กนกวรรณฟาร์ม จำกัด
2 ชาโต ดูเรียน 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาโต ดูเรียน
3 ทุเรียน คิงดอม 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ทุเรียน คิงดอม จำกัด
4 ทุเรียน เวิลด์ 16,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ทุเรียน เวิลด์ จำกัด
5 ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 5,000,000 ศรีสะเกษ ขุนหาญ บริษัท ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จำกัด
6 ธนนรวัฒน์ 5,000,000 สุพรรณบุรี สามชุก บริษัท ธนนรวัฒน์ จำกัด
7 พีเอส 8 ฟาร์ม 1,000,000 ลำปาง เกาะคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส 8 ฟาร์ม
8 ศรีสุดาฟาร์ม 5,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บริษัท ศรีสุดาฟาร์ม จำกัด
9 เฌอชยุตม์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย บริษัท เฌอชยุตม์ จำกัด
10 แลนด์ อ๊อฟ ทุเรียน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท แลนด์ อ๊อฟ ทุเรียน จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ