รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกลำไย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกลำไย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 บุษกร (ฟลาวเวอร์) 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จำกัด
2 ร่วมมิตร บ้านและสวน 9,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท ร่วมมิตร บ้านและสวน จำกัด
3 วิทย์ไจย่า 1,000,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท วิทย์ไจย่า จำกัด
4 สี่ทอง (เอสที) 2,000,000 จอมทอง เชียงใหม่ บริษัท สี่ทอง (เอสที) จำกัด
5 เอทีซี การเกษตร 15,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอทีซี การเกษตร จำกัด
6 แอดแวนซ์ อโกรเทค 16,410,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท แอดแวนซ์ อโกรเทค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ