รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกลำไย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกลำไย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 บุษกร (ฟลาวเวอร์) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท บุษกร (ฟลาวเวอร์) จำกัด
2 ร่วมมิตร บ้านและสวน 9,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บริษัท ร่วมมิตร บ้านและสวน จำกัด
3 วิทย์ไจย่า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บริษัท วิทย์ไจย่า จำกัด
4 สี่ทอง (เอสที) 2,000,000 เชียงใหม่ จอมทอง บริษัท สี่ทอง (เอสที) จำกัด
5 เอทีซี การเกษตร 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท เอทีซี การเกษตร จำกัด
6 แอดแวนซ์ อโกรเทค 16,410,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท แอดแวนซ์ อโกรเทค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ