รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกลำไย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกลำไย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 แปลงใหญ่ลำไยท่ากระดาน 100,000 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต
2 แปลงใหญ่ลำไยห้วยแขม 50,000 น่าน ท่าวังผา
3 ร่วมมิตร บ้านและสวน 9,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
4 ลำใยแปลงใหญ่บ้านสามเงาตาก 100,000 ตาก สามเงา
5 วิทย์ไจย่า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
6 สี่ทอง (เอสที) 2,000,000 เชียงใหม่ จอมทอง
7 เอทีซี การเกษตร 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
8 แอดแวนซ์ อโกรเทค 16,410,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา


ข้อมูลผู้ประกอบการ