รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมะม่วง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมะม่วง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 เอ็ม.ดี.ซินเนอร์ยี 15,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็ม.ดี.ซินเนอร์ยี จำกัด
2 ไทยเกษตรคลาสสิค 4,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ไทยเกษตรคลาสสิค จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ