รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมะม่วง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมะม่วง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ไทยเกษตรคลาสสิค 4,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
2 แปลงใหญ่มะม่วง บ้านโนนสว่าง 150 หมู่ที่ 4 1,000,000 ขอนแก่น เปือยน้อย
3 แปลงใหญ่มะม่วงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ 2,000 สระแก้ว เขาฉกรรจ์
4 แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้านหนองไฮ 1,000,000 ขอนแก่น มัญจาคีรี
5 พลานโก้ แอนด์ แมงโก้ ฟรุต 100,000 เพชรบูรณ์ ชนแดน
6 แมงโก คลองทราย หนึ่งหกแปด 7,000 พิจิตร สากเหล็ก
7 รวยสุขมะม่วงส่งออก 500,000 กาฬสินธุ์ สามชัย
8 ไร่หุบผึ้ง 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
9 วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่มะม่วงหนองสวรรค์ 14,400 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
10 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพน้ำโสม 500,000 อุดรธานี น้ำโสม
11 วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านเขาเขียว 40,000 พิษณุโลก เนินมะปราง
12 วิสาหกิจชุมชนไม้ผลหนองไผ่ ม.9 1,000,000 พิษณุโลก วัดโบสถ์
13 วิสาหกิจชุมชนไม้ผลหินลาด 1,000,000 พิษณุโลก วัดโบสถ์
14 สวนมะม่วงเจ๊เพ็ญ 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
15 ออล ซีซั่นส์ ฟรุต 5,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ