รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกกล้วย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกกล้วย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 โกลด์สมิท สุขาภิบาล 3 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
2 ขอนแก่นบานาน่า 100,000 ขอนแก่น เวียงเก่า
3 คิง อินเตอร์ ฟรุทส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
4 เคเค อีโค ฟาร์มมิ่ง 1,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
5 ธนสิริโรตม์พืชผล 1,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
6 ธีระธร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
7 ปึงแสงรุ่งเรือง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
8 แปลงใหญ่ บานานา กลัดหลวง 200,000 เพชรบุรี ท่ายาง
9 แปลงใหญ่กล้วยทุ่งใหญ่ 22,000 พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
10 วัน อะกริเทค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
11 วิสาหกิจชุมชน อาษา 888 500,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
12 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรกล้วยหอมทอง เทพสถิต 39,000 ชัยภูมิ เทพสถิต
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก 30,000 ชัยภูมิ บ้านเขว้า
14 วิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่งาม 1,000,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
15 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยบ้านคีรีวงกต 500,000 อุดรธานี นายูง
16 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทองสร้างคอม 500,000 อุดรธานี สร้างคอม
17 สวนกล้วยพญาเม็งราย 4,000,000 เชียงราย พญาเม็งราย
18 สวนพัชรา 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
19 แอกโกร รีพับบลิค อินเตอร์เนชั่นแนล 10,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย


ข้อมูลผู้ประกอบการ