รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกกล้วย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกกล้วย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คิง อินเตอร์ ฟรุทส์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท คิง อินเตอร์ ฟรุทส์ จำกัด
2 ชาญโชคไทยฟาร์ม 1,000,000 เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร บริษัท ชาญโชคไทยฟาร์ม จำกัด
3 ดีบานาน่า 5,000,000 เมืองนครพนม นครพนม บริษัท ดีบานาน่า จำกัด
4 ธนสิริโรตม์พืชผล 1,000,000 เมืองสกลนคร สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสิริโรตม์พืชผล
5 ธีระธร 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท ธีระธร จำกัด
6 นัธทวัฒน์การ์เด้นแอนด์สมาร์ทฟาร์มอินโนเวชั่น 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท นัธทวัฒน์การ์เด้นแอนด์สมาร์ทฟาร์มอินโนเวชั่น จำกัด
7 บานาน่า วัน 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท บานาน่า วัน จำกัด
8 ประสิทธิ์ บานาน่า ฟาร์ม 1,000,000 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี บริษัท ประสิทธิ์ บานาน่า ฟาร์ม จำกัด
9 ปึงแสงรุ่งเรือง 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ปึงแสงรุ่งเรือง จำกัด
10 ภาสวัฒน์ 3,125,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ภาสวัฒน์ จำกัด
11 มีนาฟรุ๊ตเทรดดิ้ง 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท มีนาฟรุ๊ตเทรดดิ้ง จำกัด
12 วัน อะกริเทค 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท วัน อะกริเทค จำกัด
13 สวนพัชรา 1,000,000 สูงเนิน นครราชสีมา บริษัท สวนพัชรา จำกัด
14 เคเค อีโค ฟาร์มมิ่ง 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท เคเค อีโค ฟาร์มมิ่ง จำกัด
15 แอกโกร รีพับบลิค อินเตอร์เนชั่นแนล 10,000,000 เมืองเชียงราย เชียงราย บริษัท แอกโกร รีพับบลิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ