รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกกล้วย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกกล้วย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 คิง อินเตอร์ ฟรุทส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท คิง อินเตอร์ ฟรุทส์ จำกัด
2 ชาญโชคไทยฟาร์ม 1,000,000 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร บริษัท ชาญโชคไทยฟาร์ม จำกัด
3 ดีบานาน่า 5,000,000 นครพนม เมืองนครพนม บริษัท ดีบานาน่า จำกัด
4 ธนสิริโรตม์พืชผล 1,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสิริโรตม์พืชผล
5 ธีระธร 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท ธีระธร จำกัด
6 นัธทวัฒน์การ์เด้นแอนด์สมาร์ทฟาร์มอินโนเวชั่น 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท นัธทวัฒน์การ์เด้นแอนด์สมาร์ทฟาร์มอินโนเวชั่น จำกัด
7 บานาน่า วัน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท บานาน่า วัน จำกัด
8 ประสิทธิ์ บานาน่า ฟาร์ม 1,000,000 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา บริษัท ประสิทธิ์ บานาน่า ฟาร์ม จำกัด
9 ปึงแสงรุ่งเรือง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ปึงแสงรุ่งเรือง จำกัด
10 ภาสวัฒน์ 3,125,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ภาสวัฒน์ จำกัด
11 มีนาฟรุ๊ตเทรดดิ้ง 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน บริษัท มีนาฟรุ๊ตเทรดดิ้ง จำกัด
12 วัน อะกริเทค 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท วัน อะกริเทค จำกัด
13 สวนพัชรา 1,000,000 นครราชสีมา สูงเนิน บริษัท สวนพัชรา จำกัด
14 เคเค อีโค ฟาร์มมิ่ง 1,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี บริษัท เคเค อีโค ฟาร์มมิ่ง จำกัด
15 แอกโกร รีพับบลิค อินเตอร์เนชั่นแนล 10,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย บริษัท แอกโกร รีพับบลิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ