รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมังคุด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกมังคุด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต.เขาปู่ 15,000 พัทลุง ศรีบรรพต
2 กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ต.คลองเฉลิม 4,200 พัทลุง กงหรา
3 กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ ต.ตะแพน 16,000 พัทลุง ศรีบรรพต
4 แปลงใหญ่มังคุด ต.คลองทรายขาว 5,600 พัทลุง กงหรา
5 แปลงใหญ่มังคุดดอนทราย 5,900 พัทลุง ควนขนุน


ข้อมูลผู้ประกอบการ