รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกเงาะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปลูกเงาะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เงาะทุ่งช้าง 100,000 น่าน ทุ่งช้าง


ข้อมูลผู้ประกอบการ